Felavatták a Junior Templeton Fellow-kat

A tehetségazonosító és tehetséggazdagító Magyar Templeton Program 2015. szeptember 15-ei indulása után újabb, fontos állomásához érkezett: március 12-én a Magyar Tudományos Akadémia Dísztermében ünnepélyes keretek között felavatták az első magyar Junior Templeton Fellow-kat. A többkörös, komplex vizsgálatsorozat eredményeként 315 fiatal került be a Junior Templeton Fellow-k közé, akikre egyéves, személyre szabott és széles körű tehetséggazdagító folyamat vár.

 

 

 

 

Az avatást megelőző időszakban csaknem 20 ezer jelentkező próbálta ki magát a fiatal kognitív (megismerő folyamatokban, gondolkodásban kiváló) tehetségek felkutatását és támogatását célzó program beválogatási folyamatában. A többkörös, komplex vizsgálatsorozat eredményeként 315 fiatal került be a Junior Templeton Fellow-k közé, akikre egyéves, személyre szabott és széles körű tehetséggazdagító folyamat vár. Az átütő kognitív képességekkel bíró tehetségek közül 217 a 10-19 éves és 98 a 20-29 éves korosztályból kerül ki. Az elmúlt két hónap során a tehetségek egyéni mélyinterjúkon vettek részt, amelyek 35 független pszichológus szakértő bevonásával zajlottak országszerte.

 

„A beválogatási módszertanunk első igazi nagy megmérettetése volt ez az állomás. Komoly eredménynek érezzük a pszichológus kollégák visszaigazolását, hogy igazán kivételes és motivált fiatalokat sikerült azonosítanunk” – mondta Péter-Szarka Szilvia, a Magyar Templeton Program szakmai vezetője.

 

Számos izgalmas és jövőbe mutató tehetségterület bizonyult népszerűnek a fiatalok körében. Kiemelkedően magas az érdeklődés az orvostudomány különböző területei, a nanofizika és kvantumfizika, a biotechnológia, a bionika, a mesterséges intelligencia és a robotika iránt, de olyan, klasszikusabbnak számító tudományágak is szerepelnek az élmezőnyben, mint a matematika, a közgazdaságtan, a pszichológia és a jogtudomány.

 

A jelentkezők számára hozzáadott értékkel bírt, hogy a tesztek kiértékelésénél egyéni, szöveges visszajelzést kaptak a teljesítményükről és arról, hogy mely területeken, illetve hogyan lenne érdemes fejlődniük. Ezt a fajta, minőségi megközelítésű visszajelzést határozottan inspirálónak és támogatónak találták az iskolai osztályzatokhoz szokott pályázók. Az interjúzó fiatalok kiemelték annak a fontosságát, hogy az interjúkon elmondhatták a terveiket, véleményüket és kéréseiket a jövőre vonatkozóan: „Mintha egy jótündér ült volna előttem, és lehetett volna három kívánságom” – mondta az egyik jelentkező.

 

 

 

 

Meglepő eredmények

 

A program beválogatási folyamatának egyik fontos tanulsága, hogy az IQ-teszteken mért eredmények alapján egy, a jelentkezők között átlagosnak számító 17-18 éves fiatal jobban teljesített, mint a teljes népesség 63 százaléka. A 20-29 éves korosztályban a beválogatottak 39 százalékánál mértek 140 feletti intelligenciahányadost, amellyel az emberiség mindössze 0,5 százaléka rendelkezik.

 

A legtöbb tesztkitöltő – mintegy 4000 fő – budapesti, de Pest megyéből 2000, Hajdú-Bihar megyéből pedig 1000 pályázó adta le jelentkezését, ami országos viszonylatban kiemelkedő eredmény. A tapasztalatok alapján a jelentkezők számában a tehetségek aktivitása mellett az is megmutatkozik, hogy egy adott városban mennyire hatékony tehetséggondozó munka zajlik. Hajdúböszörményből és Tiszaújvárosból például felülreprezentált volt a jelentkezők száma a városi lakosok arányához viszonyítva. A korosztályok tekintetében a legtöbb érdeklődő a 17 évesek közül került ki.

 

 

Tehetségek a világ minden tájáról

 

A Magyar Templeton Programban részt vevő tehetségek rendkívül sokfélék, hiszen a kezdeményezés fontos missziója, hogy esélyt adjon minden magyar tehetségnek szociális, gazdasági, kulturális vagy éppen földrajzi helyzetre való megkülönböztetés nélkül. A szervezők külön hangsúlyt fektettek arra, hogy a fiatal, magyar reménységek a világ minden tájáról jelentkezhessenek. Ennek köszönhetően az Amerikai Egyesült Államokból vagy Kenyából éppúgy bekerültek kiemelkedő magyar tehetségek a programba, mint Erdélyből, a Felvidékről vagy éppen Székesfehérvárról. A külföldön élő talentumok hasonló intenzitással lehetnek jelen a programban, mint hazai társaik, hiszen online platformokon tartják majd a kapcsolatot mentoraikkal és a hazai Junior Templeton Fellow közösséggel.  

 

„A Magyar Templeton Program több szempontból is rendkívül jelentős: egyrészt új tehetségazonosítási és tehetséggazdagító módszertant dolgozott ki és bebizonyította, hogy a nemzeti tehetséghálózat segítségével célzottan meg lehet szólítani a kiemelkedő tehetségeket, másrészt erősíti a magyar tehetséggondozás, és ezzel az egész magyarság nemzetközi kapcsolatrendszerét, hírét és tekintélyét” – hangsúlyozta Prof. Csermely Péter, a MATEHETSZ tiszteletbeli elnöke, a Magyar Templeton Program életre hívója.

 

 

Következő lépések

 

A projekt szakmai vezetői az örömteli tanulás fontosságát tűzték ki célul, amelynek egyik fő szempontja, hogy a Fellow-kat a saját érdeklődésükhöz illeszkedő programok megtalálásában segítsék. A beválogatott fiatalok egy éven keresztül az úgynevezett „csoportfacilitátorok” által vezetett, 8-12 fős miniközösségek tagjaivá válnak. Minden tehetség az érdeklődési körére szabott egyéni haladási tervet kap, ám saját felelőssége és döntése, hogy a lehetőségek közül mely programokkal él majd. Az első három hónap a Fellow-k ismerkedési időszakáról szól: amellett, hogy elkezdik a munkát egyéni mentoraikkal, intézménylátogatásokon és workshopokon vehetnek részt. Negyedévente a tehetségeknek alkalmuk nyílik arra, hogy újabb és újabb lehetőségekkel éljenek, és akár újabb területeken próbálják ki magukat.

 

Az egyéni haladási terv részeként a Junior Templeton Fellow-k többek között különböző képzések, kutatási projektek, ösztöndíjak, tanulmányutak, szakmai, üzleti, pályaorientációs tanácsadás közül válogathatnak. Ellátogathatnak példaértékű vállalkozásokhoz, intézményekhez, kutató- és fejlesztőközpontokba, valamint találkozhatnak az érdeklődési területükön sikeres emberekkel is.

 

„A példaképeknek óriási szerepe van a tehetség kibontakoztatásában. Sokszor elég egy elgondolkodtató mondat, egy jól időzített elismerés vagy egy tanulságos történet a példakép szájából ahhoz, hogy egy fogékony fiatal életpályáját gyümölcsöző irányba terelje. Emellett egyértelműen látszik, hogy a szülők segítsége és pozitív hozzáállása is fontos a fiatalok számára a siker felé vezető úton” – nyilatkozta Szécsi Anikó, a Magyar Templeton Program programmenedzsere.  

 

 

 

 

Társadalmi felelősségvállalás

 

A program kiemelt jelentőségűnek tartja a társadalmi és személyes felelősségvállalás, valamint az együttműködés kérdését. Fontos szempont, hogy a Fellow-k közössége és a szűkebb csoportok egyaránt az egymásra való odafigyelés, az elfogadás és a konstruktív, építő visszajelzések színhelyei legyenek, amelyek modellként szolgálnak a társadalmi környezetben való viselkedésre. A cél tudatosítani a Fellow-kban képességeik kibontakozásának a társadalomra gyakorolt pozitív hatását. Az egyéni fejlesztések mellett segítséget kapnak abban, hogy tevékenységük eredményes és előre mutató legyen a szűkebb és a tágabb környezetük számára egyaránt, így aktívan részt vehessenek a Föld fenntarthatóságát meghatározó kérdések megoldásában.

Indul az üzemmérnök informatikus (bprof) képzés

Informatikus képzés újragondolva - kevesebb elmélet - több gyakorlat

 

2018. szeptemberében új képzés indul két egyetemen is. Az üzemmérnök informatikus (BProf) szakon az alapjaitól gondolták újra az informatikus képzést. Három év alatt gyakorlatias és piacképes tudásra tehetsz szert, és kiváló esélyekkel helyezkedhetsz el kiemelkedő fizetés mellett. Az új szakra január 30-tól február 15-ig lehet jelentkezni, kizárólag elektronikusan a felvi.hu-n.

Az élethosszig tartó tanulás az Y-generáció sikerének kulcsa

Az Y-generáció számára a minőségi idő, a presztízs, az azonnali siker, a közösségi élmény és a karizmatikus vezető egyaránt fontos munkahelyi motiváció. A Magyarországon több mint kétmillió fiatalt számláló korosztály a bérigényt nem a piaci átlagbérek, hanem a számukra ideális életszínvonal szerint határozza meg. A már zajló negyedik ipari forradalom révén számos szakma és pozíció szűnhet meg a következő évtizedekben, a Budapesti Metropolitan Egyetem (METU) szakértője szerint emiatt hamarosan a megélhetés múlhat azon, hogy valaki képes-e akár 40 évesen visszaülni az iskolapadba.

Egyetemek a nemzetközi színtéren

A kinyíló világtól és a mobilitási lehetőségektől nem félni kell, hanem élni kell tudni velük – mondta Palkovics László oktatási államtitkár a Trendek és kihívások a felsőoktatás nemzetköziesítésében című konferencián. 

Quadro roadshow a kreativitásért!

Március 8-án, pénteken startolt el a XV. kerületben a „A kreativitás napja” – Tervezz, építs, játssz! Quadro edukációs roadshow, melynek során a XV. kerületben 2019 tavaszán 7 óvodában és 3 iskolában kerül megrendezésre az ingyenes kreativitásfejlesztő játékos program.

 

Múzeumok a pedagógusokért – országos projektbemutató körút pedagógusok részére

Pedagógusok számára kidolgozott, 21 állomásból álló „Múzeumok a pedagógusokért” címmel országos bemutatókörút vette kezdetét, melyen az érdeklődők ingyenesen vehetnek részt. A 2018. szeptember 10. és október 12. között zajló rendezvénysorozat a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ (MOKK) a „Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek” című EFOP-3.3.3.-VEKOP-16-2016-00001 azonosítószámú projekt „A mi múzeumunk” című múzeumi komponenséhez kapcsolódik.

 

A logikus, algoritmikus gondolkodás fejlesztésével sokat tehetünk gyermekünk jövőjéért

A jövő tudománya egy táborban, avagy gyere, csináljunk robotot, tanuljunk programozni, hozzunk létre saját vállalkozást!

 

 

Számtalan kutatás és felmérés igazolja, hogy a felnövekvő generációnak, gyermekeinknek a jövő munkaerőpiacán már nem a lexikális tudásra lesz legnagyobb szüksége, hanem sokkal inkább olyan készségekre, kompetenciákra, mint az infokommunikációs technológiai készségek, a magas fokú együttműködés, alkalmazkodókészség, az interperszonális kommunikáció, a kritikai gondolkodás, illetve a komplex rendszerekben való gondolkodás, problémamegoldás.

Középiskolás Képzés a JÉG szervezésében

Középiskolásnak lenni jó. Bár néha unalmas. Iskolába járni jó. Bár néha unalmas. Előfordult már, hogy többre vágytál? Zavar, hogy középiskolásként keveset néznek ki belőled? Szeretnéd már most ismerni a bankok, a pénzügy és a vállalkozások világát? Megismerni az önéletrajzírás és a próba-állásinterjú rejtelmeit?

Az út önmagunkhoz saját gátjaink feloldásán keresztül vezet

A napunk feladatok és megoldandó kihívások sorozatából áll. Rohanunk reggel, sietünk délután, és fáradtan esünk ágyba este. Törekszünk a legjobbat adni a munkában és a magánéletünkben egyaránt. Egy dolog szorul háttérbe sokszor: Önmagunk. Vajon hogyan találhatjuk meg az utat a saját céljainkhoz, milyen technikákat sajátítsunk el a kiegyensúlyozott élethez? Hazánk legszínvonalasabb női karrierrendezvényén ezekhez kapunk kapaszkodókat.

Nők a munkaerőpiacon: előítéletek vannak, de a változás elindult

A nők munkaerőpiacon betöltött szerepe továbbra is központi kérdés a foglalkoztatással és a karrierépítéssel kapcsolatban. A Jobline Női Karriernap szervezőcsapatának friss kutatása az aktuális helyzetet és a női munkavállalók tapasztalatait vette górcső alá. A felmérésben több mint 2200, különböző életkorú, foglalkozású és családi állapotú nő vett részt. 

Sportlélektani eszközökkel (elsősorban) a belső sikerekért

Mitől lesz igazán hatékony a mentális felkészülés? Mi a siker, a kudarc, és mindezek elviselésének titka? Hogyan küzdjünk meg a versengés okozta nyomással? Hogyan hozhatjuk ki magunkból a legjobbat? Hogyan motiváljuk saját magunkat? Szülők, nevelési szakemberek, edzők, vállalkozók és iskolakezdők, figyelem: itt egy remek sportlélektani képzés – nemcsak sportolóknak!

Terápia és érzelmi nevelés a mesék és az alkotás ösvényein

Egy képzés, mely a művészetterápia három területét, a képzőművészet alkotó erejét, a meséket, mint archetipikus szimbolikus fejlődéstörténeteket és a szépirodalmat hívja segítségül a személyiségfejlesztéshez. Ismerd meg, hogyan hasznosíthatod a képzőművészetet, a meséket és az irodalmi alkotásokat az érzelmi nevelés és oktatás folyamán!

Kibetűzni a lélek titkait – Grafológusképzés mindenkinek

A Lukács Oktatási Központ szeptemberben induló, négy féléves képzésén megmutatkoznak az ákombákomok mélységei, a gyöngybetűk titkai. A grafológia tudományán és a papírra vetett gondolatokon keresztül alaposabban megismerhetjük az emberi személyiség rejtélyeit, saját magunkat és a hozzánk közel állókat egyaránt.

Tinifőnök – pénzügyi tudatosság fejlesztése kamaszkorban

Mit, mire költenél, ha kapnál egy csomó pénzt? Hogyan osztanád be a családod havi „költségvetését”? Vajon boldogulnál vele? És az igaz, hogy a pénz nem boldogít? A Da Vinci TV Tinifőnök c. műsora segíthet ebben.

 

Tévhitek és érdekességek – az Egészségügyi Világnap margójára

Tényleg 7 év, amíg megemésztünk egy lenyelt rágót? Ha 5 másodpercen belül felvesszük és megesszük a leesett ételt, nem lesz semmi bajunk? Mennyi adat tárolására képes az agyunk? Az erek hány méter távolságra képesek kispriccelni a vért? Milyen gyorsasággal képes kiáramlani a levegő a tüdőből? Ilyen és ehhez hasonló kérdéseknek járunk utána az április 7-i Egészségügyi Világnap alkalmából a cikkben és a Da Vinci TV csatornán.

 

A varázslatos Houdini – titkok és érdekességek a bűvészetről

Gondolkodtatok már azon, hogy működnek a bűvészmutatványok? A leghíresebb szabadulóművészeti produkciókhoz mennyi merészség és kockázat szükséges? Ki és hogyan képes illuzionista produkciók bemutatására? Valljuk be, a trükkök, az érdekességek, a csodák, a megmagyarázhatatlannak tűnő történések mindannyiunkat vonzanak és szeretnénk sokszor a kulisszák mögé látni. Ahhoz, hogy ezt a világot közelebbről szemlélhessük és néhány trükk, titok felfedésre kerülhessen, nem mást, mint a földkerekség egyik legnagyobb szabadulóművészét és illuzionistáját, Harry Houdinit és az ő varázslatos életét hívjuk segítségül.

Keresés

Hírlevél feliratkozás
Október 2020
H K Sz Cs P Szo V
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1