Palkovics: alkalmazható tudásra van szükség

Az oktatási tárgyú törvények módosításának általános vitájával folytatta munkáját november 10-én az Országgyűlés. A Fidesz támogatásáról biztosította a javaslatot. Palkovics László oktatásért felelős államtitkár november 10-én az Országgyűlésben elmondta: a javaslat „az, ami”, vagyis a rendszer működését segítő technikai módosításokat tartalmaz és nem olyan elemeket, amelyeket az ellenzék bírált. Visszautasította, hogy akkor lett volna jobb az oktatás, amikor ők voltak fiatalok, és mint mondta, az azóta nyílt lehetőségek egy jobb iskolarendszerhez vezettek. 

 

„Egyre jobb lesz a gyerekeinknek” - mondta, és utalt egy amerikai előrejelzésre, amely szerint a mostani iskolakezdők kétharmada olyan munkakörben fog majd dolgozni, ami ma még nem is létezik. Az államtitkár a rendszer átalakításának céljaként hivatkozott arra, hogy alkalmazható tudást szerezzenek a diákok. Kitért arra is, hogy az MSZP olyan felvetéseket fogalmazott meg, amelyeket a 2014-es stratégia már rögzített, ezek között szerepel, hogy a társadalom harmada diplomás legyen és a magánforrások aránya növekedjen az ágazatban, egyebek mellett a kutatás-fejlesztésen keresztül.

 

Palkovics László szólt arról is, hogy az osztott felelősség nem volt jó az oktatásban, azonban az önkormányzatok, egyházak, gazdasági szereplők véleményére a továbbiakban is számítanak. A tankönyvek késésére azt felelte: nem az állami kiadónál, hanem néhány kisebbnél fordult ez elő. Emellett azt is elmondta, a 16 éves tankötelezettségi korhatár hatását elemezni kell.

 

Novák Katalin: átalakul a bölcsődei ellátás, több jogszabály módosul


Novák Katalin családügyi államtitkár expozéjában emlékeztetett, hogy 2017. január 1-től megváltozik a bölcsődei ellátás rendszere, és a hatályba lépéshez kapcsolódva van szükség a változtatásokra. Kiemelte: a hagyományos, településeken működők mellett mini, családi és a munkahelyi bölcsődék lesznek. Komoly változás, hogy minden településen, ahol 40 három év alatti, vagy öt olyan gyerek van, akiknek szülei igénylik, az önkormányzat feladata lesz a bölcsődei ellátás biztosítása. Kitért arra is, hogy az új típusú mini bölcsődéknél megteremtik a kisgyermeket nevelőknek 25 napi pótszabadságra való jogosultságát, és a pedagógus munkakörben foglalkoztatottaknak hasonló idejű pótszabadságot adnának.


Lehetőséget teremtenének a nagycsaládosok és a védelembe vett gyermekek bölcsődei felvételnél való előnyben részesítését. A térítésmentességet a védelembe vett gyermekeknél is biztosítanák. Örökbefogadásnál az első utánkövetés nem két hónap, hanem hat hónap múlva történne, a második pedig egy év helyett másfél év múlva – jelezte.

 

Ha a gyermek örökbefogadását felbontják, akkor azonnal megállapítanák az örökbefogadhatóságot, ami évente 10-20 gyermeket érinthet. Az árvaellátásnál változás lesz, hogy a benyújtás időpontjától kaphatják meg az érintettek az ellátást. A családi pótlék megosztását is könnyítik, elvált szülőknél, ha megállapodnak erről, akkor a bíróság ez irányú döntése nem írhatná felül.

 

Palkovics: már november 30-ával létrejöhetnek a tankerületi központok

 

Már november 30-ával létrejöhetnek a tankerületi központok, mint központi költségvetési szervek – mondta Palkovics László. Az államtitkár az oktatású tárgyú törvények változásait ismertetve expozéjában kiemelte: a korábbi, január 1-i határidő helyett már november 30-tól megkezdődhet a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (Klik) átalakulása, 58 tankerületi központra történő szétválása, hogy az ezzel összefüggő fenntartóváltást az érintett köznevelési intézményeknél végre lehessen hajtani. Az okok között említette még a települési önkormányzati működtetési feladatok megszűnésével együtt járó, az ebbe a körbe tartozó feladatok, az azokat ellátó személyek és tárgyi eszközök biztonságos átvételét is.


Az egyenlő bánásmód érvényre juttatása, az iskolai szegregáció megelőzése és felszámolása érdekében kulcsfontosságú, hogy az oktatásért felelős miniszter hatáskörébe kerülnek azok az esetek, amikor az iskolai körzethatárok megállapítása a kormányhivatal és a tankerületi központ szintjén nem volt sikeres – hangsúlyozta az államtitkár.


Kitért arra is, hogy pontosítják a fegyelmi eljárással kapcsolatos szabályokat a tanköteles tanulók jogainak érvényre juttatása, a legsúlyosabb fegyelmi büntetés, az iskolából való kizárás alkalmazása esetén az új intézményben történő mielőbbi elhelyezése érdekében.

 

Az alapvető jogok biztosának korábbi ajánlása szerint az intézményi tanácsban megvalósul a nemzetiségi önkormányzati delegált részvétele is, ha az intézmény nemzetiségi nevelési-oktatási feladatot lát el. A módosítást a biztos üdvözölte és a nemzetiségi szószólók is egyetértenek vele.

 

A tankötelezettség teljesítése érdekében egyértelműsítik, hogy a Magyarországon élő magyar állampolgárságú gyermekek csak egy hazai iskolában vagy egy Magyarországon engedélyezett, Magyarországon működő külföldi vagy nemzetközi iskolában teljesíthetik a tankötelezettségüket. Nem lehetséges az, hogy Magyarországon el nem ismert, külföldön működő iskolával vagy adott esetben iskolának nem is minősülő szervezettel magántanulói jogviszonyban, távoktatásban tanuljon, illetve végezzen nem ellenőrizhető tevékenységet egy tanköteles gyermek. Ennek megakadályozása szolgálja a gyermek mindenek felett álló érdekét. Megteremtik az összhangot a gyermekek jogairól szóló New York-i egyezménnyel, oly módon, hogy a Magyarországon jogszerűen tartózkodó kiskorúak nemcsak a Magyarországon hatályos tankötelezettségi korhatárig – 16 éves korig – hanem 18 éves korig vehetnek részt a magyar állampolgárokkal azonos feltételek mellett ingyenesen a köznevelésben.


A pedagógus-munkakörben történő alkalmazás képesítési feltételeit is bővítik – jelezte. A nemzeti felsőoktatási törvény módosításával kapcsolatban kiemelte: az a cél, hogy a megváltozott szabályok biztosítsák a felsőoktatási intézmények alaptevékenységének egységes – a fenntartó által elismert önköltségen alapuló – finanszírozását már a 2017/2018-as tanévtől. E támogatási rendben az egyes sajátos finanszírozási igények is kezelhetővé válnak – jelezte Palkovics László.

 

Az államtitkár kitért arra is: a törvénytervezet 2017. február 1-jétől az állami felsőoktatási intézmények közé sorolja a Magyar Táncművészeti Egyetemet, és átvezeti a javaslat a Kodolányi János Főiskola székhelyének Székesfehérvárról Orosházára való áthelyezését is.

 

A doktori képzés esetén indokolt az alap- és mesterképzési szakokra irányadó minimális óraszámtól kevesebb óraszám (legalább 40 tanóra) megállapítása, a képzés sajátosságaira tekintettel – rögzítette.

 

Kitért arra, hogy a felsőoktatási törvény a hallgató támogatási idejét szabályozó szakaszai meghatározzák, hogy egy személy főszabály szerint tizenkét – speciális esetben tizennégy – féléven át folytathat a felsőoktatásban tanulmányokat magyar állami (rész)ösztöndíjas képzésben. A törvényjavaslat – a hallgatónak a fogyatékosságára tekintettel biztosítható – négy félévvel hosszabb támogatási időre vonatkozó rendelkezést teszi a gyakorlatban alkalmazhatóbbá.

 

(Forrás: MTI)

Indul az üzemmérnök informatikus (bprof) képzés

Informatikus képzés újragondolva - kevesebb elmélet - több gyakorlat

 

2018. szeptemberében új képzés indul két egyetemen is. Az üzemmérnök informatikus (BProf) szakon az alapjaitól gondolták újra az informatikus képzést. Három év alatt gyakorlatias és piacképes tudásra tehetsz szert, és kiváló esélyekkel helyezkedhetsz el kiemelkedő fizetés mellett. Az új szakra január 30-tól február 15-ig lehet jelentkezni, kizárólag elektronikusan a felvi.hu-n.

Az élethosszig tartó tanulás az Y-generáció sikerének kulcsa

Az Y-generáció számára a minőségi idő, a presztízs, az azonnali siker, a közösségi élmény és a karizmatikus vezető egyaránt fontos munkahelyi motiváció. A Magyarországon több mint kétmillió fiatalt számláló korosztály a bérigényt nem a piaci átlagbérek, hanem a számukra ideális életszínvonal szerint határozza meg. A már zajló negyedik ipari forradalom révén számos szakma és pozíció szűnhet meg a következő évtizedekben, a Budapesti Metropolitan Egyetem (METU) szakértője szerint emiatt hamarosan a megélhetés múlhat azon, hogy valaki képes-e akár 40 évesen visszaülni az iskolapadba.

Egyetemek a nemzetközi színtéren

A kinyíló világtól és a mobilitási lehetőségektől nem félni kell, hanem élni kell tudni velük – mondta Palkovics László oktatási államtitkár a Trendek és kihívások a felsőoktatás nemzetköziesítésében című konferencián. 

Quadro roadshow a kreativitásért!

Március 8-án, pénteken startolt el a XV. kerületben a „A kreativitás napja” – Tervezz, építs, játssz! Quadro edukációs roadshow, melynek során a XV. kerületben 2019 tavaszán 7 óvodában és 3 iskolában kerül megrendezésre az ingyenes kreativitásfejlesztő játékos program.

 

Múzeumok a pedagógusokért – országos projektbemutató körút pedagógusok részére

Pedagógusok számára kidolgozott, 21 állomásból álló „Múzeumok a pedagógusokért” címmel országos bemutatókörút vette kezdetét, melyen az érdeklődők ingyenesen vehetnek részt. A 2018. szeptember 10. és október 12. között zajló rendezvénysorozat a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ (MOKK) a „Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek” című EFOP-3.3.3.-VEKOP-16-2016-00001 azonosítószámú projekt „A mi múzeumunk” című múzeumi komponenséhez kapcsolódik.

 

A logikus, algoritmikus gondolkodás fejlesztésével sokat tehetünk gyermekünk jövőjéért

A jövő tudománya egy táborban, avagy gyere, csináljunk robotot, tanuljunk programozni, hozzunk létre saját vállalkozást!

 

 

Számtalan kutatás és felmérés igazolja, hogy a felnövekvő generációnak, gyermekeinknek a jövő munkaerőpiacán már nem a lexikális tudásra lesz legnagyobb szüksége, hanem sokkal inkább olyan készségekre, kompetenciákra, mint az infokommunikációs technológiai készségek, a magas fokú együttműködés, alkalmazkodókészség, az interperszonális kommunikáció, a kritikai gondolkodás, illetve a komplex rendszerekben való gondolkodás, problémamegoldás.

Középiskolás Képzés a JÉG szervezésében

Középiskolásnak lenni jó. Bár néha unalmas. Iskolába járni jó. Bár néha unalmas. Előfordult már, hogy többre vágytál? Zavar, hogy középiskolásként keveset néznek ki belőled? Szeretnéd már most ismerni a bankok, a pénzügy és a vállalkozások világát? Megismerni az önéletrajzírás és a próba-állásinterjú rejtelmeit?

Az út önmagunkhoz saját gátjaink feloldásán keresztül vezet

A napunk feladatok és megoldandó kihívások sorozatából áll. Rohanunk reggel, sietünk délután, és fáradtan esünk ágyba este. Törekszünk a legjobbat adni a munkában és a magánéletünkben egyaránt. Egy dolog szorul háttérbe sokszor: Önmagunk. Vajon hogyan találhatjuk meg az utat a saját céljainkhoz, milyen technikákat sajátítsunk el a kiegyensúlyozott élethez? Hazánk legszínvonalasabb női karrierrendezvényén ezekhez kapunk kapaszkodókat.

Nők a munkaerőpiacon: előítéletek vannak, de a változás elindult

A nők munkaerőpiacon betöltött szerepe továbbra is központi kérdés a foglalkoztatással és a karrierépítéssel kapcsolatban. A Jobline Női Karriernap szervezőcsapatának friss kutatása az aktuális helyzetet és a női munkavállalók tapasztalatait vette górcső alá. A felmérésben több mint 2200, különböző életkorú, foglalkozású és családi állapotú nő vett részt. 

Sportlélektani eszközökkel (elsősorban) a belső sikerekért

Mitől lesz igazán hatékony a mentális felkészülés? Mi a siker, a kudarc, és mindezek elviselésének titka? Hogyan küzdjünk meg a versengés okozta nyomással? Hogyan hozhatjuk ki magunkból a legjobbat? Hogyan motiváljuk saját magunkat? Szülők, nevelési szakemberek, edzők, vállalkozók és iskolakezdők, figyelem: itt egy remek sportlélektani képzés – nemcsak sportolóknak!

Terápia és érzelmi nevelés a mesék és az alkotás ösvényein

Egy képzés, mely a művészetterápia három területét, a képzőművészet alkotó erejét, a meséket, mint archetipikus szimbolikus fejlődéstörténeteket és a szépirodalmat hívja segítségül a személyiségfejlesztéshez. Ismerd meg, hogyan hasznosíthatod a képzőművészetet, a meséket és az irodalmi alkotásokat az érzelmi nevelés és oktatás folyamán!

Kibetűzni a lélek titkait – Grafológusképzés mindenkinek

A Lukács Oktatási Központ szeptemberben induló, négy féléves képzésén megmutatkoznak az ákombákomok mélységei, a gyöngybetűk titkai. A grafológia tudományán és a papírra vetett gondolatokon keresztül alaposabban megismerhetjük az emberi személyiség rejtélyeit, saját magunkat és a hozzánk közel állókat egyaránt.

Tinifőnök – pénzügyi tudatosság fejlesztése kamaszkorban

Mit, mire költenél, ha kapnál egy csomó pénzt? Hogyan osztanád be a családod havi „költségvetését”? Vajon boldogulnál vele? És az igaz, hogy a pénz nem boldogít? A Da Vinci TV Tinifőnök c. műsora segíthet ebben.

 

Tévhitek és érdekességek – az Egészségügyi Világnap margójára

Tényleg 7 év, amíg megemésztünk egy lenyelt rágót? Ha 5 másodpercen belül felvesszük és megesszük a leesett ételt, nem lesz semmi bajunk? Mennyi adat tárolására képes az agyunk? Az erek hány méter távolságra képesek kispriccelni a vért? Milyen gyorsasággal képes kiáramlani a levegő a tüdőből? Ilyen és ehhez hasonló kérdéseknek járunk utána az április 7-i Egészségügyi Világnap alkalmából a cikkben és a Da Vinci TV csatornán.

 

A varázslatos Houdini – titkok és érdekességek a bűvészetről

Gondolkodtatok már azon, hogy működnek a bűvészmutatványok? A leghíresebb szabadulóművészeti produkciókhoz mennyi merészség és kockázat szükséges? Ki és hogyan képes illuzionista produkciók bemutatására? Valljuk be, a trükkök, az érdekességek, a csodák, a megmagyarázhatatlannak tűnő történések mindannyiunkat vonzanak és szeretnénk sokszor a kulisszák mögé látni. Ahhoz, hogy ezt a világot közelebbről szemlélhessük és néhány trükk, titok felfedésre kerülhessen, nem mást, mint a földkerekség egyik legnagyobb szabadulóművészét és illuzionistáját, Harry Houdinit és az ő varázslatos életét hívjuk segítségül.

Keresés

Hírlevél feliratkozás
Szeptember 2020
H K Sz Cs P Szo V
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4