Milyen az élvonalban járó japán oktatás a valóságban?

Milyen az életvitele a japán iskolásoknak? Van-e Japánban tehetséggondozás? Milyen módon élnek tovább a japán nemzeti hagyományok?

 

Tudósítás a Gyermekkép és oktatás Japánban konferenciáról

 

Az Elte Tanító- és Óvóképző Kara 2017. október 13-án rendezte meg Gyermekkép és oktatás Japánban konferenciáját, ahol számos, a témában jártas kutató, történész, japanológus tartott előadást.

 

A konferencia fővédnöke őexellenciája Kosuge Junichi Japán nagykövet volt, és ő nyitotta meg a rendkívül sokszínű, érdekes eseménysorozatot, amelyet a déli óráktól workshopok, gyakorlati bemutatók is tarkítottak.

 

 

 

Gyerek és társadalom

 

Dr. Hidasi Judit professzor asszony előadásából kiderült: Japán a 90-es évekre vált „bezzeg” országgá, fantasztikus gazdasági fejlődése példaértékű. Ennek a fantasztikus felemelkedésnek viszont nagy ára volt, a „dolgozó szamurájok”, azaz az alkalmazottak teljesen kizsigerelték önmagukat. A gyerekek szerepe ezekben a családokban rendkívül megváltozott. Kevés gyerek születik (általában családonként egy), ezért a gyerekek nagy becsben vannak, a japán kisgyereknek nagyon jó sorsa van. Kisgyermekkorban a gyerekek az anyjukhoz testileg és lelkileg is hozzá vannak láncolva.  A kicsik – a családfő feszített munkatempójának köszönhetően – nagyon keveset látnak az apjukból ébren, hiszen az apa korán megy, későn jön haza a munkából. A családfővel minőségi időtöltés nincs, és ez nem tesz jót a gyerekeknek, de a verbális kommunikációnak sem. A gyerekek nem kommunikálnak az apjukkal, de az iskola megkezdése után anyjukkal sem sokat, hiszen annyira sok időt töltenek az otthonuktól távol. A hagyományos családmodell – szerep szerint él az anya, feladata elsősorban a család összetartása, a gyerekek nevelése.

 

A gyerek a köztereken „szabadon” felmászhat, leverhet, futkoshat, megtapogathat, ugyanis a nyilvános nevelés tabu, tehát nincs is, mivel az megszégyenítésnek számít. Sőt, a gyerek eredményeit sem teszik nyilvánossá éppen ezzel az indokkal. Ma már egyre gyakrabban látni játszótereken ülő, okoseszközeit nyomkodó fiatalt, és ez bizony nálunk sem ritka jelenség.

 

 

Iskola

 

Ehhez képest nagy a váltás iskolás korban, mert következik a kora reggeltől késő estig tartó tanulás. Itt már megkezdődik a gyerekek regulázása. Egyenruhájuk is tanúskodik arról, hogy Japánban az egyéniséget nem támogatják, mindent csapatban végeznek el. Már kisiskolás korukban megtanulják a japán gyerekek azt, hogy be kell olvadni a csoportba, és azt sem viselik el, ha valaki tehetségesebb a másiknál.  Iskola utáni iskolában magyarázzák el a gyerekeknek azt, amit nem értettek meg, és itt készítik fel őket további tanulmányaikra. Nem ritka, hogy este 9-10 órakor lehet látni a metrón és egyéb tömegközlekedési eszközökön bóbiskoló, alvó gyerekeket.

 

Iskoláikat saját maguk, óriási szervezettségben takarítják, párját ritkítja étkezési kultúrájuk, precizitásuk, amelyet szintén szervezettségben, tanáraikkal együtt végeznek. Ám hiába a precizitás, a szervezettség: otthon nincs semmilyen teendőjük, nincsen házimunkájuk, ezt a család nem várja el tőlük, mondván: fő feladatuk a tanulás…

 

Az öregdiákok segítik a kisebbeket, melléjük állnak az iskola kezdésekor, ezt szolgálja a japán iskolákban népszerű, és rendkívül humánus mentorprogram. Ha valamit, hát ezt biztosan át lehetne venni tőlük, hiszen ez csupán szervezés, odafigyelés és humánum kérdése.

 

9 év a kötelező oktatás, és ez végig kőkemény tanulással telik. Gyakran még hétvégéjüket is tanulással töltik a japán gyerekek, olyan programokat is szerveznek, amikor elviszik őket a tanáraik valamilyen oktatással összefüggő eseményre, és akkor ezt az időszakot is folyamatos okulással töltik. A vizualitás fejlesztése nagyon fontos dolog Japánban, az írásképeket már az óvodában sok helyen kifüggesztik, mondván annak folyamatos megfigyelése segít az elsajátításában. Ennek az embert próbáló szorgalomnak és módszernek a kicsengése az, hogy kimagasló eredményeket érnek el a tesztírásban, és minden vizualitással összeköthető felmérésben. A verbális kommunikáció azonban sehol sincs.

 

 

A japán oktatás hatása a társadalomra

 

A globalizációval a japán fiataloknak is több ismeretük van más életformákról, más életmodelleket láthatnak, olvashatnak róla. Ezért fellázadnak, kb. 12-13 éves korban nem akarnak úgy élni, ahogyan a szüleik élnek. A társadalom ilyen tekintetben válságba került, a családi harmónia, ami korábban megvolt, megbomlott. Sok az elmagányosodott, devianciába fordult gyerek. Ezeknek a problémáknak a megoldására a jelenlegi japán oktatási szerkezet nincs felkészülve. A hagyományos értékeket, normákat igyekeznek közvetíteni, míg a gyerekek látják a külföldi mintákat, és megzavarodnak, amolyan pótcselekvésként mindenféle okoseszközökkel veszik körül magukat. 

 

E téren a japán oktatásnak van bőven megoldásra váró feladata.

 

 

Hagyományok

 

A japán hagyományok – ilyenek például a gyakran órákig tartó teaszertartások is – őrzője a család és az iskola is. Már az óvodában helyet kap a ma már nemzetközileg elismert művészet, az origami is, amelyet mind a családban, mind tanáraik segítségével, klubfoglalkozásokon gyakorolnak. Hihetetlen odafigyeléssel, áhítattal adnak teret és helyet minden olyan apróságnak, ami japánságukat hangsúlyozza. Amikor nálunk hazafiságra nevelésről beszélnek, épp ez a fajta figyelem, kitartó gyakorlás hiányzik.

 

 

Tehetséggondozás

 

 

Tehetséggondozás – olyan értelemben, mint nálunk – nincs, derült ki dr. Győri János egyetemi docens előadásából. Nincs olyan struktúra, amely célzottan a tehetséges gyerekekre irányul, de ha megnézzük, akkor a társadalom minden szegmensében jelen van a tehetséggondozás. A tehetségnek csapatban, közösségben van jelentősége, egyébként ez társadalmi feszültséget generálhat.

 

Gyermekeik nevelésekor a szülők is mindent az egalitárius elve szerint tesznek a gyerekükért. Felső középiskolában (nálunk 9-12. osztály, és ez már náluk nem kötelező), Japánban már azt is megmondják, hogy milyen pontszámmal, melyik egyetemre tud bejutni a diák, sőt a középiskolák külön megegyezést kötnek az egyetemekkel. Itt már megszűnik az egyenlőség elve, hiszen a legtehetségesebb diákok jutnak be a legjobb egyetemekre, illetve onnan majd kiemelkedő pozícióba, munkahelyekre. A jó munkahelyekkel az egyetemek szoros kapcsolatban állnak.

 

 

Szerző: Tihanyi Rita

Indul az üzemmérnök informatikus (bprof) képzés

Informatikus képzés újragondolva - kevesebb elmélet - több gyakorlat

 

2018. szeptemberében új képzés indul két egyetemen is. Az üzemmérnök informatikus (BProf) szakon az alapjaitól gondolták újra az informatikus képzést. Három év alatt gyakorlatias és piacképes tudásra tehetsz szert, és kiváló esélyekkel helyezkedhetsz el kiemelkedő fizetés mellett. Az új szakra január 30-tól február 15-ig lehet jelentkezni, kizárólag elektronikusan a felvi.hu-n.

Az élethosszig tartó tanulás az Y-generáció sikerének kulcsa

Az Y-generáció számára a minőségi idő, a presztízs, az azonnali siker, a közösségi élmény és a karizmatikus vezető egyaránt fontos munkahelyi motiváció. A Magyarországon több mint kétmillió fiatalt számláló korosztály a bérigényt nem a piaci átlagbérek, hanem a számukra ideális életszínvonal szerint határozza meg. A már zajló negyedik ipari forradalom révén számos szakma és pozíció szűnhet meg a következő évtizedekben, a Budapesti Metropolitan Egyetem (METU) szakértője szerint emiatt hamarosan a megélhetés múlhat azon, hogy valaki képes-e akár 40 évesen visszaülni az iskolapadba.

Egyetemek a nemzetközi színtéren

A kinyíló világtól és a mobilitási lehetőségektől nem félni kell, hanem élni kell tudni velük – mondta Palkovics László oktatási államtitkár a Trendek és kihívások a felsőoktatás nemzetköziesítésében című konferencián. 

Múzeumok a pedagógusokért – országos projektbemutató körút pedagógusok részére

Pedagógusok számára kidolgozott, 21 állomásból álló „Múzeumok a pedagógusokért” címmel országos bemutatókörút vette kezdetét, melyen az érdeklődők ingyenesen vehetnek részt. A 2018. szeptember 10. és október 12. között zajló rendezvénysorozat a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ (MOKK) a „Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek” című EFOP-3.3.3.-VEKOP-16-2016-00001 azonosítószámú projekt „A mi múzeumunk” című múzeumi komponenséhez kapcsolódik.

 

A logikus, algoritmikus gondolkodás fejlesztésével sokat tehetünk gyermekünk jövőjéért

A jövő tudománya egy táborban, avagy gyere, csináljunk robotot, tanuljunk programozni, hozzunk létre saját vállalkozást!

 

 

Számtalan kutatás és felmérés igazolja, hogy a felnövekvő generációnak, gyermekeinknek a jövő munkaerőpiacán már nem a lexikális tudásra lesz legnagyobb szüksége, hanem sokkal inkább olyan készségekre, kompetenciákra, mint az infokommunikációs technológiai készségek, a magas fokú együttműködés, alkalmazkodókészség, az interperszonális kommunikáció, a kritikai gondolkodás, illetve a komplex rendszerekben való gondolkodás, problémamegoldás.

Modern Pedagógus Konferencia az Európa Hajón

2018. április 18-án, szerdán, exkluzív helyszínen, az Európa Hajón tartja második konferenciáját a Neteducatio Modern Pedagógus címmel. A konferenciára várnak bármely korosztállyal foglalkozó pedagógust, egyetemi hallgatókat. A konferencia célja innovatív eszközöket és ötleteket adni a 21. század újfajta igényeire nyitó pedagógusok kezébe.

Középiskolás Képzés a JÉG szervezésében

Középiskolásnak lenni jó. Bár néha unalmas. Iskolába járni jó. Bár néha unalmas. Előfordult már, hogy többre vágytál? Zavar, hogy középiskolásként keveset néznek ki belőled? Szeretnéd már most ismerni a bankok, a pénzügy és a vállalkozások világát? Megismerni az önéletrajzírás és a próba-állásinterjú rejtelmeit?

Az út önmagunkhoz saját gátjaink feloldásán keresztül vezet

A napunk feladatok és megoldandó kihívások sorozatából áll. Rohanunk reggel, sietünk délután, és fáradtan esünk ágyba este. Törekszünk a legjobbat adni a munkában és a magánéletünkben egyaránt. Egy dolog szorul háttérbe sokszor: Önmagunk. Vajon hogyan találhatjuk meg az utat a saját céljainkhoz, milyen technikákat sajátítsunk el a kiegyensúlyozott élethez? Hazánk legszínvonalasabb női karrierrendezvényén ezekhez kapunk kapaszkodókat.

Nők a munkaerőpiacon: előítéletek vannak, de a változás elindult

A nők munkaerőpiacon betöltött szerepe továbbra is központi kérdés a foglalkoztatással és a karrierépítéssel kapcsolatban. A Jobline Női Karriernap szervezőcsapatának friss kutatása az aktuális helyzetet és a női munkavállalók tapasztalatait vette górcső alá. A felmérésben több mint 2200, különböző életkorú, foglalkozású és családi állapotú nő vett részt. 

Sportlélektani eszközökkel (elsősorban) a belső sikerekért

Mitől lesz igazán hatékony a mentális felkészülés? Mi a siker, a kudarc, és mindezek elviselésének titka? Hogyan küzdjünk meg a versengés okozta nyomással? Hogyan hozhatjuk ki magunkból a legjobbat? Hogyan motiváljuk saját magunkat? Szülők, nevelési szakemberek, edzők, vállalkozók és iskolakezdők, figyelem: itt egy remek sportlélektani képzés – nemcsak sportolóknak!

Terápia és érzelmi nevelés a mesék és az alkotás ösvényein

Egy képzés, mely a művészetterápia három területét, a képzőművészet alkotó erejét, a meséket, mint archetipikus szimbolikus fejlődéstörténeteket és a szépirodalmat hívja segítségül a személyiségfejlesztéshez. Ismerd meg, hogyan hasznosíthatod a képzőművészetet, a meséket és az irodalmi alkotásokat az érzelmi nevelés és oktatás folyamán!

Kibetűzni a lélek titkait – Grafológusképzés mindenkinek

A Lukács Oktatási Központ szeptemberben induló, négy féléves képzésén megmutatkoznak az ákombákomok mélységei, a gyöngybetűk titkai. A grafológia tudományán és a papírra vetett gondolatokon keresztül alaposabban megismerhetjük az emberi személyiség rejtélyeit, saját magunkat és a hozzánk közel állókat egyaránt.

Táborválasztás tudatosan – a sport és digitális élménytáborok a legnépszerűbbek

Pénteken kitört az a bizonyos nagybetűs VAKÁCIÓ, sok szülő azonban még nem tervezte meg az egész nyári menetrendet, még gondolkodik a táborválasztáson, keresi a legjobb lehetőséget gyermeke számára. Arról, hogy milyen szolgáltatásokkal és adottságokkal rendelkezik egy ideális tábor, mást gondolnak a szülők és mást a gyerekek. Egyben azonban mindenki egyetért, legfontosabb a testi és a lelki biztonság. Ezután következik az élmény és az érték. Az elmúlt időszakban a sport-, valamint a digitális élményeket kínáló táborok bizonyultak a legnépszerűbbnek. De hogyan válasszunk?

Őszköszöntő Fesztivál a Bikás Parkban – egy egész napos családi program

Szeptember 9-én, vasárnap 10:00 – 20:00 között ugrálóvárral, kézműves foglalkozásokkal, szüreti fajátékokkal, közbiztonsági programokkal, arcfestéssel, vidámparki játékokkal és még sok érdekességgel várják a kicsiket és nagyokat egyaránt. Az egész napos ingyenes program a tanévkezdés és az őszköszöntés jegyében zajlik majd Újbudán, a XI. kerületi Bikás Parkban. A színpadon neves fellépők szórakoztatják majd a nagyérdeműt, lesz itt bohócműsor, mesejáték, kvíz és koncertek is. A játékos-edukációs programokról a Felelős Szülők Iskolája gondoskodik. A hatalmas zöld park pedig lehetőséget teremt egy igazi, nagy családi együttlétre is. A rendezvényen a kedvelt pecsétgyűjtő játék helyszínei izgalmas tanórákhoz igazodnak, a résztvevők bizonyítványt, a szerencsések ajándékcsomagot is kapnak!

Felvidékre utaznak a magyar múzeumok – avagy VR szemüveg, apródképző és telefonközpont a határon túl is

A 2017 márciusában indult Mozaik Múzeumtúra iskolai edukációs programsorozat 14 magyarországi állomást követően június 20-án ezúttal határon túlra, a szlovákiai Udvard községbe érkezik interaktív múzeumpedagógiai foglalkozásokkal. Az országos múzeumnépszerűsítő program célja, hogy élményszerű, látványos és tartalmas foglalkozásokon keresztül közelebb hozza a múzeumok világát a diákokhoz és a pedagógusokhoz egyaránt, ízelítőt adjon számukra abból a színes palettából, amely hazánk kulturális kincseit, örökségét és értékeit hordozza. A Mozaik Múzeumtúrához már több mint 300 hazai múzeum csatlakozott, az iskolai edukációs program pedig nagy sikerrel már közel 6000 gyerekhez jutott el az elmúlt 2 tanévben. 

Keresés

Hírlevél feliratkozás
Szeptember 2018
H K Sz Cs P Szo V
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30