James Murdoch nyerte el a CEU díját

Dr. James Murdoch, a Glasgow-i Egyetem közjogi professzora kapta meg a bölcsészet- és társadalomtudományok kiváló oktatásáért járó ötödik európai díjat. A Liviu Matei, a Közép-európai Egyetem (CEU) rektorhelyettese és oktatója által alapított és az egyetem Oktatási és Tanulási Központja (Center for Teaching and Learning – CTL) által felügyelt díj célja, hogy támogassa az oktatói kiválóságot az Európai Felsőoktatási Térségben (European Higher Education Area – EHEA).

 

 

 

 

Murdoch a kitüntetést és az azzal járó ötezer eurós Diener-díjat a CEU 2016-2017-os tanévének nyitóünnepségén veszi át, szeptember 16-án. Murdoch 24 éve folyamatosan fejleszti saját Európai Emberi Jogok Projektjét (European Human Rights Project – EHRP), amely Európában egyedülálló kezdeményezés. A projekt egy olyan csoportos munkán és hallgatói értékelésen alapuló kurzus, amely azt a helyzetet reprodukálja, amikor egy ügyet az Emberi Jogok Európai Bírósága elé visznek (vagy egy ügyben alperes kormányként védekeznek). A szimulációban két ötfős hallgatói csapat vesz részt, akiknek az a feladatuk, hogy kutatómunkát végezzenek az üggyel kapcsolatban, illetve írott és szóbeli beadványokat készítsenek és adjanak elő. A hallgatók először a londoni Legfelsőbb Bíróság három bírája előtt jelennek meg, majd a strasbourgi Nagytanács előtt, amelyet bírák és rangidős hivatalvezetők alkotnak. A hallgatók által feldolgozandó, komplex problémák valódi, függőben lévő esetek és hazai helyzetek közül kerülnek ki. A csoport tevékenységét a kutatómunka határozza meg, de minden ügynek jelentős közpolitikai dimenziója is van. A hallgatóknak olyan érveket is bele kell szőniük jogi beadványaikba, amelyek legalább annyira támaszkodnak a demokratikus értékekre, mint a jogi elvekre.

 

„A vitázás számos intézményben bevett gyakorlat a jogi tanulmányok során, de itt nem a versengésen van a hangsúly. Ez a kurzus egész Európában egyedülálló” – magyarázta Murdoch professzor. „Egyik csapat sem győz. A hallgatók benyújtanak egy kérelmet, megvitatják annak elfogadhatóságát, valamint perbeszédeket készítenek és adnak elő az érdemi döntéshez. További kulcsfontosságú elem az önértékelés folyamata. A hallgatóktól rendszeresen az a visszajelzés érkezik, hogy ez a folyamat – ami azért szokatlan, mert a hallgatók feladata, hogy bizonyítékokkal alátámasszák a saját maguknak megajánlott jegyet – ugyanolyan értékes a saját épülésük szempontjából, sőt gyakran sokkal nagyobb kihívást jelent, mint maga a problémaközpontú tanulás. Kivétel nélkül arról számolnak be, hogy sokkal könnyebben jutnak munkalehetőséghez, sőt mi több, ezen tanulási és értékelési stílusok előnyei még jóval munkába állásuk után is hasznukra válnak.”

 

Az EHRP csupán az egyik olyan innovatív képzési forma, amelyet Jim Murdoch honosított meg a Glasgow-i Egyetemen. Mivel szívesen támogatja azokat a lehetőségeket, amelyek során hallgatói más jogrendszerekbe is belekóstolhatnak, külföldi tanulmányi és cserediákprogramokat hozott létre, hogy a diákok összehasonlító kutatást végezhessenek, ezáltal pedig nemcsak eltérő jogi kultúrákkal ismerkedhetnek meg, hanem más nyelvekkel és az adott nyelvek jogi terminológiájával is. Murdoch életbevágóan fontosnak tartja, hogy hallgatói – más társadalomtudományok ismeretének segítségével –képesek legyen összekapcsolni a jogi fejleményeket a társadalmi igényekkel.

 

 

 

Jim Murdoch átveszi a díjat Michael Ignatiefftől, a CEU elnök-rektorától

 

 

„A jogot oktatóknak talán könnyebb ezt megvalósítani. Paradox módon azonban a jogi ismeretek oktatása eredendően konzervatív. De én továbbra is igyekszem ezzel szembeszállni” – jelentette ki Murdoch a díjért benyújtott pályázatában. „Teljesen meg vagyok róla győződve, hogy ha a kurzus kialakítása révén motiváljuk a hallgatókat, ők maguk is szárnyalni fognak, és olyan eredményekre lesznek képesek, amelyekről nem is álmodtak volna. Megpróbálok hidat verni a tudományos megközelítés és a jogi gyakorlat közé. Úgy vélem, a készségekre alapozott oktatási-tanulási módszerek képesek jelentősen megkönnyíteni a tudás elmélyülését, miközben a friss diplomások munkavállalói alkalmasságát is elősegítik.”

 

Hallgatói megerősítették, hogy a professzor támogató stílusa és gyakorlatias hozzáállása rendkívül hasznosnak bizonyult saját fejlődésük és későbbi karrierjük szempontjából. Kiváló oktatói teljesítményét egy hallgatók által odaítélt oktatói díjjal is elismerték a Glasgow-i Egyetemen.

 

„Valahányszor úgy éreztem, hogy a teljesítőképességem határáig jutottam, és többre már nem vagyok képes, Jim mögöttünk állt, biztosítva számunkra a lehetőséget és a szükséges képességeket, hogy meghaladhassuk saját várakozásainkat, és továbbléphessünk a következő szintre” – vallotta Murdoch egyik korábbi hallgatója a professzor pályázatát támogatva. „Hihetetlenül jó érzés volt azt látni, hogy a tanév során hogyan lépi át a korlátait az egész csapatom. Kitartással, elszántsággal és Jim támogatásával dolgozom a karriercéljaim eléréséért is. Voltak olyan lehetőségeim, amelyeknek megpályázásához az EHRP során szerzett tapasztalatom nélkül nem lettek volna meg sem a képességeim, sem az önbizalmam.”

 

Jim Murdoch a Glasgow-i Egyetemen szerezte jogi BA diplomáját, MA fokozatát pedig a berkeley-i Kaliforniai Egyetemen. Az EHRP-ben végzett munkájáért megkapta a Glasgow-i Egyetem első oktatói kiválósági díjainak egyikét. Kurzusa elnyerte továbbá a londoni Institute of Directors partnerségi díját, valamint az Európa Tanács Pro Merito érdemérmét.

 

(Fotó: CEU)

Indul az üzemmérnök informatikus (bprof) képzés

Informatikus képzés újragondolva - kevesebb elmélet - több gyakorlat

 

2018. szeptemberében új képzés indul két egyetemen is. Az üzemmérnök informatikus (BProf) szakon az alapjaitól gondolták újra az informatikus képzést. Három év alatt gyakorlatias és piacképes tudásra tehetsz szert, és kiváló esélyekkel helyezkedhetsz el kiemelkedő fizetés mellett. Az új szakra január 30-tól február 15-ig lehet jelentkezni, kizárólag elektronikusan a felvi.hu-n.

Az élethosszig tartó tanulás az Y-generáció sikerének kulcsa

Az Y-generáció számára a minőségi idő, a presztízs, az azonnali siker, a közösségi élmény és a karizmatikus vezető egyaránt fontos munkahelyi motiváció. A Magyarországon több mint kétmillió fiatalt számláló korosztály a bérigényt nem a piaci átlagbérek, hanem a számukra ideális életszínvonal szerint határozza meg. A már zajló negyedik ipari forradalom révén számos szakma és pozíció szűnhet meg a következő évtizedekben, a Budapesti Metropolitan Egyetem (METU) szakértője szerint emiatt hamarosan a megélhetés múlhat azon, hogy valaki képes-e akár 40 évesen visszaülni az iskolapadba.

Egyetemek a nemzetközi színtéren

A kinyíló világtól és a mobilitási lehetőségektől nem félni kell, hanem élni kell tudni velük – mondta Palkovics László oktatási államtitkár a Trendek és kihívások a felsőoktatás nemzetköziesítésében című konferencián. 

Quadro roadshow a kreativitásért!

Március 8-án, pénteken startolt el a XV. kerületben a „A kreativitás napja” – Tervezz, építs, játssz! Quadro edukációs roadshow, melynek során a XV. kerületben 2019 tavaszán 7 óvodában és 3 iskolában kerül megrendezésre az ingyenes kreativitásfejlesztő játékos program.

 

Múzeumok a pedagógusokért – országos projektbemutató körút pedagógusok részére

Pedagógusok számára kidolgozott, 21 állomásból álló „Múzeumok a pedagógusokért” címmel országos bemutatókörút vette kezdetét, melyen az érdeklődők ingyenesen vehetnek részt. A 2018. szeptember 10. és október 12. között zajló rendezvénysorozat a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ (MOKK) a „Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek” című EFOP-3.3.3.-VEKOP-16-2016-00001 azonosítószámú projekt „A mi múzeumunk” című múzeumi komponenséhez kapcsolódik.

 

A logikus, algoritmikus gondolkodás fejlesztésével sokat tehetünk gyermekünk jövőjéért

A jövő tudománya egy táborban, avagy gyere, csináljunk robotot, tanuljunk programozni, hozzunk létre saját vállalkozást!

 

 

Számtalan kutatás és felmérés igazolja, hogy a felnövekvő generációnak, gyermekeinknek a jövő munkaerőpiacán már nem a lexikális tudásra lesz legnagyobb szüksége, hanem sokkal inkább olyan készségekre, kompetenciákra, mint az infokommunikációs technológiai készségek, a magas fokú együttműködés, alkalmazkodókészség, az interperszonális kommunikáció, a kritikai gondolkodás, illetve a komplex rendszerekben való gondolkodás, problémamegoldás.

Középiskolás Képzés a JÉG szervezésében

Középiskolásnak lenni jó. Bár néha unalmas. Iskolába járni jó. Bár néha unalmas. Előfordult már, hogy többre vágytál? Zavar, hogy középiskolásként keveset néznek ki belőled? Szeretnéd már most ismerni a bankok, a pénzügy és a vállalkozások világát? Megismerni az önéletrajzírás és a próba-állásinterjú rejtelmeit?

Az út önmagunkhoz saját gátjaink feloldásán keresztül vezet

A napunk feladatok és megoldandó kihívások sorozatából áll. Rohanunk reggel, sietünk délután, és fáradtan esünk ágyba este. Törekszünk a legjobbat adni a munkában és a magánéletünkben egyaránt. Egy dolog szorul háttérbe sokszor: Önmagunk. Vajon hogyan találhatjuk meg az utat a saját céljainkhoz, milyen technikákat sajátítsunk el a kiegyensúlyozott élethez? Hazánk legszínvonalasabb női karrierrendezvényén ezekhez kapunk kapaszkodókat.

Nők a munkaerőpiacon: előítéletek vannak, de a változás elindult

A nők munkaerőpiacon betöltött szerepe továbbra is központi kérdés a foglalkoztatással és a karrierépítéssel kapcsolatban. A Jobline Női Karriernap szervezőcsapatának friss kutatása az aktuális helyzetet és a női munkavállalók tapasztalatait vette górcső alá. A felmérésben több mint 2200, különböző életkorú, foglalkozású és családi állapotú nő vett részt. 

Sportlélektani eszközökkel (elsősorban) a belső sikerekért

Mitől lesz igazán hatékony a mentális felkészülés? Mi a siker, a kudarc, és mindezek elviselésének titka? Hogyan küzdjünk meg a versengés okozta nyomással? Hogyan hozhatjuk ki magunkból a legjobbat? Hogyan motiváljuk saját magunkat? Szülők, nevelési szakemberek, edzők, vállalkozók és iskolakezdők, figyelem: itt egy remek sportlélektani képzés – nemcsak sportolóknak!

Terápia és érzelmi nevelés a mesék és az alkotás ösvényein

Egy képzés, mely a művészetterápia három területét, a képzőművészet alkotó erejét, a meséket, mint archetipikus szimbolikus fejlődéstörténeteket és a szépirodalmat hívja segítségül a személyiségfejlesztéshez. Ismerd meg, hogyan hasznosíthatod a képzőművészetet, a meséket és az irodalmi alkotásokat az érzelmi nevelés és oktatás folyamán!

Kibetűzni a lélek titkait – Grafológusképzés mindenkinek

A Lukács Oktatási Központ szeptemberben induló, négy féléves képzésén megmutatkoznak az ákombákomok mélységei, a gyöngybetűk titkai. A grafológia tudományán és a papírra vetett gondolatokon keresztül alaposabban megismerhetjük az emberi személyiség rejtélyeit, saját magunkat és a hozzánk közel állókat egyaránt.

Tinifőnök – pénzügyi tudatosság fejlesztése kamaszkorban

Mit, mire költenél, ha kapnál egy csomó pénzt? Hogyan osztanád be a családod havi „költségvetését”? Vajon boldogulnál vele? És az igaz, hogy a pénz nem boldogít? A Da Vinci TV Tinifőnök c. műsora segíthet ebben.

 

Tévhitek és érdekességek – az Egészségügyi Világnap margójára

Tényleg 7 év, amíg megemésztünk egy lenyelt rágót? Ha 5 másodpercen belül felvesszük és megesszük a leesett ételt, nem lesz semmi bajunk? Mennyi adat tárolására képes az agyunk? Az erek hány méter távolságra képesek kispriccelni a vért? Milyen gyorsasággal képes kiáramlani a levegő a tüdőből? Ilyen és ehhez hasonló kérdéseknek járunk utána az április 7-i Egészségügyi Világnap alkalmából a cikkben és a Da Vinci TV csatornán.

 

A varázslatos Houdini – titkok és érdekességek a bűvészetről

Gondolkodtatok már azon, hogy működnek a bűvészmutatványok? A leghíresebb szabadulóművészeti produkciókhoz mennyi merészség és kockázat szükséges? Ki és hogyan képes illuzionista produkciók bemutatására? Valljuk be, a trükkök, az érdekességek, a csodák, a megmagyarázhatatlannak tűnő történések mindannyiunkat vonzanak és szeretnénk sokszor a kulisszák mögé látni. Ahhoz, hogy ezt a világot közelebbről szemlélhessük és néhány trükk, titok felfedésre kerülhessen, nem mást, mint a földkerekség egyik legnagyobb szabadulóművészét és illuzionistáját, Harry Houdinit és az ő varázslatos életét hívjuk segítségül.

Keresés

Hírlevél feliratkozás
Szeptember 2020
H K Sz Cs P Szo V
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4