Nőtt az érdeklődés a Pannon Egyetem iránt

A Pannon Egyetem 2016/2017-es tanévére felvett hallgatók száma az előző tanév adataival összevetve 12 százalékkal növekedett, ami a nagy tudományegyetemek és más, főként budapesti intézmények által meghatározott országos átlag háromszorosa.

 

 

 

 

A 2016-os felvételi eljárás során a Pannon Egyetemre összesen 1959 hallgatót vettek fel, ebből 1572 főt állami ösztöndíjas képzési helyre. A felvett hallgatók közül 1150 fő alapszakon, 388 fő mesterszakon, valamint ötéves tanári képzésen, 421 fő pedig felsőoktatási szakképzésben kezdheti meg tanulmányait. A legnépszerűbb képzések a turizmus-vendéglátás-, a vegyészmérnöki- és a programtervező informatikus alapszakok voltak. A legmagasabb felvételi pontszámra (476 pontra) a gazdálkodás és menedzsment alapszak levelező tagozatának államilag finanszírozott képzésére való bejutáshoz volt szükség. A mesterszintű képzések közül a legtöbben a tanári mesterképzést, a fordító és tolmács-, a vezetés és szervezés-, valamint a vegyészmérnöki mesterszakot választották. Nőtt az érdeklődés a felsőoktatási szakképzési szakok államilag támogatott képzései iránt is.

 

Azok számára, akik a jelenlegi felvételi eljárás során nem kerültek be az intézménybe, pótfelvételi eljárás keretében számos szakot hirdet a Pannon Egyetem, amelyekre elektronikus úton jelentkezhetnek az érdeklődők.

 

 

A Pannon Egyetem számokban

 

A Gazdaságtudományi Karon a tavalyi évhez képest csaknem 20 százalékkal nőtt a felvett hallgatók száma: összesen 706 hallgatót vettek fel, akikből 410 fő állami ösztöndíjas. Az alapképzések közül a turizmus-vendéglátás szak volt a legnépszerűbb. Levelező tagozaton az emberi erőforrások alapképzési szakra vették fel a legtöbb jelentkezőt. A mesterszakok közül a vezetés és szervezés, valamint a 2016 őszén először Székesfehérváron is induló MBA mesterszak viszi a prímet. Nagy népszerűségnek örvendtek a duális képzések, amelyek 2016 őszétől először indulnak a karon. Újdonságnak számít, hogy a pótfelvételi során a kar az újonnan induló kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzésre is várja a jelentkezőket.

 

A Georgikon Kar az agrárkarok közül ismét a legnagyobb számú hallgatót vette fel szakjaira. Az elsőhelyes jelentkező létszámhoz mért bejutási arány átlagosan három százalékkal nőtt a tavalyi évhez képest, míg a felvettek létszáma összességében nyolc százalékkal emelkedett. A szakokra az alapeljárásban 383 fő elsőévest vettek fel. A mesterszakokra történő jelentkezés további nagymértékű, 12 százalékos MSc-létszámnövekedést hozott. A BSc-szakokra felvettek arányának 13 százalékos növekedése mellett a felsőoktatási szakképzésre felvett létszám változatlan. Az agrár alapszakokra átlagosan 320–350 ponttal kerültek be a hallgatók, a turizmus-vendéglátás BA esetében a felvett hallgatók átlagos teljesítménye 370 pont. Ezen a szakon az állami finanszírozással bekerült hallgató pontszáma 434 pont. A legkeresettebb alapszak a Georgikon esetében 50 felvett hallgatóval a mezőgazdasági mérnök alapszak volt.

 

A Mérnöki Kar 369 felvett hallgatójának 95 százaléka állami ösztöndíjasként kezdheti meg tanulmányait 2016 szeptemberében. Az előző évek jelentkezési adataihoz képest jelentős a növekedés az anyagmérnöki, a biomérnöki, a környezetmérnöki és a kémia alapszakokon és a vegyész mesterszakon. A kar 44 vállalati partnerrel együttműködésben minden mérnöki alapképzését duális formában is indítja.

 

A Modern Filológiai és Társadalomtudományi Karra a 2016. évi általános felvételi eljárásban 248 főt vettek fel, ez az első helyen jelentkezők mintegy 80 százalékát jelenti. A legtöbb pontra az informatikatanár–német nyelv és kultúra tanári szakon volt szükség a bejutáshoz, ahol a ponthatár 420 pont volt. A legnépszerűbb alapszak az anglisztika, ahol 60 hallgató kezdheti meg tanulmányait, ezt követi a politológia. Az osztatlan tanári szakon 20 százalékkal nőtt a felvettek száma a tavalyi eredményekhez képest. A szakpárok közül a legtöbben idén az angol nyelv és kultúra tanára–magyartanár szakpárra jelentkeztek, emellett többen jelentkeztek angol nyelv és kultúra tanára–informatikatanár, a magyartanár–dráma- és színházismeret tanár, valamint az angol nyelv és kultúra tanára–német nyelv és kultúra tanára párosításra is. A kar mesterszakjai közül idén is a tanári szak bizonyult a legvonzóbbnak, ahová 77 hallgatót vettek fel, a fordító és tolmács szak is tartja a pozícióját 31 felvett hallgatóval. Az anglisztika és a neveléstudomány mesterképzési szakok iránt szintén jelentős az érdeklődés. A karra felvett hallgatók 91 százaléka állami ösztöndíjas, ami hatszázalékos növekedés a jelen számok tükrében a tavalyi évhez képest.

 

A Műszaki Informatikai Karon a 2016. évi általános felvételi eljárásban összesen 253 főt vettek fel, ami az előző évhez viszonyítva 22 százalékos növekedést jelent. Ebből 211 fő alapképzésen, 23 fő mesterképzésen, 19 fő pedig felsőoktatási szakképzésen kezdheti meg tanulmányait. A nappali tagozatos alapképzésre jelentkezettek 99 százaléka állami ösztöndíjas képzési formában tanulhat. Az idei év újdonsága, hogy a mérnökinformatikus mesterszak nappali tagozatán a képzést angol nyelven hirdette a kar, valamint új képzésként elindul a programtervező informatikus felsőoktatási szakképzési szak Veszprémben. Minden alapszakon a nappali tagozatos hallgatóknak lehetőségük van duális képzésben részt venni. A legnépszerűbb szak a karon idén is a programtervező informatikus alapszak volt, ahova 96 főt vett fel a kar, ami 48 százalékkal több az előző évhez viszonyítva.

 

 

További információ: www.uni-pannon.hu/felveteli

Indul az üzemmérnök informatikus (bprof) képzés

Informatikus képzés újragondolva - kevesebb elmélet - több gyakorlat

 

2018. szeptemberében új képzés indul két egyetemen is. Az üzemmérnök informatikus (BProf) szakon az alapjaitól gondolták újra az informatikus képzést. Három év alatt gyakorlatias és piacképes tudásra tehetsz szert, és kiváló esélyekkel helyezkedhetsz el kiemelkedő fizetés mellett. Az új szakra január 30-tól február 15-ig lehet jelentkezni, kizárólag elektronikusan a felvi.hu-n.

Az élethosszig tartó tanulás az Y-generáció sikerének kulcsa

Az Y-generáció számára a minőségi idő, a presztízs, az azonnali siker, a közösségi élmény és a karizmatikus vezető egyaránt fontos munkahelyi motiváció. A Magyarországon több mint kétmillió fiatalt számláló korosztály a bérigényt nem a piaci átlagbérek, hanem a számukra ideális életszínvonal szerint határozza meg. A már zajló negyedik ipari forradalom révén számos szakma és pozíció szűnhet meg a következő évtizedekben, a Budapesti Metropolitan Egyetem (METU) szakértője szerint emiatt hamarosan a megélhetés múlhat azon, hogy valaki képes-e akár 40 évesen visszaülni az iskolapadba.

Egyetemek a nemzetközi színtéren

A kinyíló világtól és a mobilitási lehetőségektől nem félni kell, hanem élni kell tudni velük – mondta Palkovics László oktatási államtitkár a Trendek és kihívások a felsőoktatás nemzetköziesítésében című konferencián. 

Quadro roadshow a kreativitásért!

Március 8-án, pénteken startolt el a XV. kerületben a „A kreativitás napja” – Tervezz, építs, játssz! Quadro edukációs roadshow, melynek során a XV. kerületben 2019 tavaszán 7 óvodában és 3 iskolában kerül megrendezésre az ingyenes kreativitásfejlesztő játékos program.

 

Múzeumok a pedagógusokért – országos projektbemutató körút pedagógusok részére

Pedagógusok számára kidolgozott, 21 állomásból álló „Múzeumok a pedagógusokért” címmel országos bemutatókörút vette kezdetét, melyen az érdeklődők ingyenesen vehetnek részt. A 2018. szeptember 10. és október 12. között zajló rendezvénysorozat a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ (MOKK) a „Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek” című EFOP-3.3.3.-VEKOP-16-2016-00001 azonosítószámú projekt „A mi múzeumunk” című múzeumi komponenséhez kapcsolódik.

 

A logikus, algoritmikus gondolkodás fejlesztésével sokat tehetünk gyermekünk jövőjéért

A jövő tudománya egy táborban, avagy gyere, csináljunk robotot, tanuljunk programozni, hozzunk létre saját vállalkozást!

 

 

Számtalan kutatás és felmérés igazolja, hogy a felnövekvő generációnak, gyermekeinknek a jövő munkaerőpiacán már nem a lexikális tudásra lesz legnagyobb szüksége, hanem sokkal inkább olyan készségekre, kompetenciákra, mint az infokommunikációs technológiai készségek, a magas fokú együttműködés, alkalmazkodókészség, az interperszonális kommunikáció, a kritikai gondolkodás, illetve a komplex rendszerekben való gondolkodás, problémamegoldás.

Középiskolás Képzés a JÉG szervezésében

Középiskolásnak lenni jó. Bár néha unalmas. Iskolába járni jó. Bár néha unalmas. Előfordult már, hogy többre vágytál? Zavar, hogy középiskolásként keveset néznek ki belőled? Szeretnéd már most ismerni a bankok, a pénzügy és a vállalkozások világát? Megismerni az önéletrajzírás és a próba-állásinterjú rejtelmeit?

Az út önmagunkhoz saját gátjaink feloldásán keresztül vezet

A napunk feladatok és megoldandó kihívások sorozatából áll. Rohanunk reggel, sietünk délután, és fáradtan esünk ágyba este. Törekszünk a legjobbat adni a munkában és a magánéletünkben egyaránt. Egy dolog szorul háttérbe sokszor: Önmagunk. Vajon hogyan találhatjuk meg az utat a saját céljainkhoz, milyen technikákat sajátítsunk el a kiegyensúlyozott élethez? Hazánk legszínvonalasabb női karrierrendezvényén ezekhez kapunk kapaszkodókat.

Nők a munkaerőpiacon: előítéletek vannak, de a változás elindult

A nők munkaerőpiacon betöltött szerepe továbbra is központi kérdés a foglalkoztatással és a karrierépítéssel kapcsolatban. A Jobline Női Karriernap szervezőcsapatának friss kutatása az aktuális helyzetet és a női munkavállalók tapasztalatait vette górcső alá. A felmérésben több mint 2200, különböző életkorú, foglalkozású és családi állapotú nő vett részt. 

Sportlélektani eszközökkel (elsősorban) a belső sikerekért

Mitől lesz igazán hatékony a mentális felkészülés? Mi a siker, a kudarc, és mindezek elviselésének titka? Hogyan küzdjünk meg a versengés okozta nyomással? Hogyan hozhatjuk ki magunkból a legjobbat? Hogyan motiváljuk saját magunkat? Szülők, nevelési szakemberek, edzők, vállalkozók és iskolakezdők, figyelem: itt egy remek sportlélektani képzés – nemcsak sportolóknak!

Terápia és érzelmi nevelés a mesék és az alkotás ösvényein

Egy képzés, mely a művészetterápia három területét, a képzőművészet alkotó erejét, a meséket, mint archetipikus szimbolikus fejlődéstörténeteket és a szépirodalmat hívja segítségül a személyiségfejlesztéshez. Ismerd meg, hogyan hasznosíthatod a képzőművészetet, a meséket és az irodalmi alkotásokat az érzelmi nevelés és oktatás folyamán!

Kibetűzni a lélek titkait – Grafológusképzés mindenkinek

A Lukács Oktatási Központ szeptemberben induló, négy féléves képzésén megmutatkoznak az ákombákomok mélységei, a gyöngybetűk titkai. A grafológia tudományán és a papírra vetett gondolatokon keresztül alaposabban megismerhetjük az emberi személyiség rejtélyeit, saját magunkat és a hozzánk közel állókat egyaránt.

Tinifőnök – pénzügyi tudatosság fejlesztése kamaszkorban

Mit, mire költenél, ha kapnál egy csomó pénzt? Hogyan osztanád be a családod havi „költségvetését”? Vajon boldogulnál vele? És az igaz, hogy a pénz nem boldogít? A Da Vinci TV Tinifőnök c. műsora segíthet ebben.

 

Tévhitek és érdekességek – az Egészségügyi Világnap margójára

Tényleg 7 év, amíg megemésztünk egy lenyelt rágót? Ha 5 másodpercen belül felvesszük és megesszük a leesett ételt, nem lesz semmi bajunk? Mennyi adat tárolására képes az agyunk? Az erek hány méter távolságra képesek kispriccelni a vért? Milyen gyorsasággal képes kiáramlani a levegő a tüdőből? Ilyen és ehhez hasonló kérdéseknek járunk utána az április 7-i Egészségügyi Világnap alkalmából a cikkben és a Da Vinci TV csatornán.

 

A varázslatos Houdini – titkok és érdekességek a bűvészetről

Gondolkodtatok már azon, hogy működnek a bűvészmutatványok? A leghíresebb szabadulóművészeti produkciókhoz mennyi merészség és kockázat szükséges? Ki és hogyan képes illuzionista produkciók bemutatására? Valljuk be, a trükkök, az érdekességek, a csodák, a megmagyarázhatatlannak tűnő történések mindannyiunkat vonzanak és szeretnénk sokszor a kulisszák mögé látni. Ahhoz, hogy ezt a világot közelebbről szemlélhessük és néhány trükk, titok felfedésre kerülhessen, nem mást, mint a földkerekség egyik legnagyobb szabadulóművészét és illuzionistáját, Harry Houdinit és az ő varázslatos életét hívjuk segítségül.

Keresés

Hírlevél feliratkozás
Október 2020
H K Sz Cs P Szo V
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1