Tudással a vidék felemelkedéséért

Igazi mérföldkőnek számít az Emberi Erőforrások Minisztériumának Felsőoktatásért Felelős Államtitkársága, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Szent István Egyetem közötti négyoldalú stratégiai együttműködési keretmegállapodás, amelyet 2016. március 30-án írtak alá a felek Gödöllőn. Az esemény a kormányzat, a szakmai szervezetek és a felsőoktatás együttműködése szempontjából példaértékű megállapodás, hiszen közös feladat az agráriumhoz és a vidékfejlesztéshez kapcsolódó szakmák, képzések népszerűsítése a fiatalok körében.

 

 

 

 

 

A keretmegállapodást dr. Palkovics László oktatásért felelős államtitkár, Győrffy Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke, dr. Gyuricza Csaba, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal elnöke, valamint dr. Tőzsér János, a Szent István Egyetem rektora írta alá.

 

A stratégiai együttműködési keretmegállapodás erősíti a „Fokozatváltás a felsőoktatásban” című kormányzati stratégiát, miszerint az agrár-felsőoktatás átalakításával az agrár- és vidékfejlesztési képzések az agrár-tudásközpontokban koncentrálódjanak, és az egyes gazdasági-társadalmi szereplők minél szorosabban és minél hatékonyabban működjenek együtt – akár egy-egy kampány keretében – az agrárszakmák fiatalok körében történő népszerűsítése érdekében.

 

Dr. Tőzsér János rektor a rendezvényen elmondta: a Szent István Egyetem (SZIE) a kormányzati törekvésekkel összhangban rendkívül fontosnak tartja, hogy a fiatalok visszataláljanak az agrár-felsőoktatáshoz, megismerjék az agrár- és vidékfejlesztési szakmák szépségeit – a partnerszervezetek, vállalkozások, gazdálkodók közreműködésével. A SZIE elkötelezett a gyakorlatorientált képzés iránt, s célja, hogy az egyes képzéseken végzett hallgatók azonnal hasznosítható elméleti és gyakorlati tapasztalatokkal lépjenek ki a nagybetűs életbe. Ehhez pedig elengedhetetlen a széles kapcsolatrendszer, a szakmai szervezetektől és a gazdálkodóktól érkező visszajelzés, „visszacsatolás”.

 

„A SZIE oktatási palettája, képzési kapacitása – az agrár-felsőoktatás átalakításának köszönhetően – 2016. január 1-jétől mintegy 60 százalékban a vidékfejlesztés és az agrárium tárgyköréhez kapcsolódik. Az Egyetem folyamatosan vizsgálja, hogy a jelenlegi képzési színvonal mennyire elégíti ki a gyakorló gazdák igényeit. Ehhez pedig nélkülözhetetlen a szakmai szervezetekkel való szoros együttműködés, hiszen többek között a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, valamint a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara naprakészen világít rá a valós gyakorlati problémákra és a kiemelt fejlesztési területekre. Folyamatosan keressük azokat a képzési, továbbképzési formákat, kereteket, amelyek már a tanulás időszaka alatt lehetővé teszik a hallgatóknak, a jövő szakembereinek a gyakorlati tudás megszerzését” – emelte ki a rektor.

 

Dr. Palkovics László államtitkár a rendezvényen hangsúlyozta: „Történelmünk sikeres időszakaiban mindig fontos szerepe volt az agráriumnak. Éppen emiatt az agrárvállalkozások versenyképességének megőrzéséhez elengedhetetlen a magas szintű, korszerű tudással rendelkező szakemberek foglalkoztatása és képzése. A képzési szerkezet koncentrálásával növelhető az agrárképzés színvonala, az új és modern képzési elemek bevezetése pedig jobban igazodhat az agrárvállalkozások elvárásaihoz. Fontos lépés volt a duális agrárképzés bevezetése, a gazda továbbképzés megvalósítása, a távoktatás vagy a szakképzés tartalmi kínálatának bővítése, az agrárképzési központok erősítése, és a térségi hálózatosodás elősegítése.”

 

Győrffy Balázs elnök arra hívta fel a figyelmet, hogy az agráriumban dolgozók korösszetétele és képzettségi szintje elmarad más nemzetgazdasági ágazatokétól, és az agrár-felsőoktatási intézményekbe jelentkezők aránya is fokozatosan, évente 10–15 százalékkal csökken. Ezért a hallgatók számára vonzóbb, a jelenlegitől eltérő szerkezetű és tartalmú, a munkaerő-piaci igényekhez jobban igazodó agrár-felsőoktatási képzést szorgalmaz a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A képzésnek emellett gyakorlatorientáltnak kell lennie, ezért a Kamara minden lehetséges eszközével segíti a duális képzés széleskörű elterjesztését.

 

Dr. Gyuricza Csaba, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal elnöke szerint az eredményes, felkészült gyakorlati oktatáshoz, az intézményeknek és az államnak is biztosítania kell a megfelelő finanszírozási, szervezeti, strukturális kereteket. Gyuricza Csaba is hangsúlyozta, hogy erős tangazdaság, a gyakorlati ismeretekre nagy hangsúlyt fektető oktatás, valamint a mezőgazdaság termelő szereplőivel való szoros együttműködés kell a sikeres agrár-felsőoktatáshoz. Mára a fejlett mezőgazdaság, a precíziós agrárium is gyakorlattá vált, amiről az oktatás sem maradhat le – tette hozzá. Az agrár-felsőoktatásnak a jövő szakembereit kell kiképeznie, ezért a mai gyakorlat előtt kell járnia 5–10 évvel. Az elnök úgy véli, a mezőgazdaság felértékelődik a következő években, évtizedekben, részben a klímaváltozás, részben pedig az emberiség népességének növekedése miatt. Tapasztalatai szerint az agrárium megítélése a pályaválasztók körében is javul, ráadásul a mezőgazdaságban továbbtanulók számára biztos az elhelyezkedés.

Indul az üzemmérnök informatikus (bprof) képzés

Informatikus képzés újragondolva - kevesebb elmélet - több gyakorlat

 

2018. szeptemberében új képzés indul két egyetemen is. Az üzemmérnök informatikus (BProf) szakon az alapjaitól gondolták újra az informatikus képzést. Három év alatt gyakorlatias és piacképes tudásra tehetsz szert, és kiváló esélyekkel helyezkedhetsz el kiemelkedő fizetés mellett. Az új szakra január 30-tól február 15-ig lehet jelentkezni, kizárólag elektronikusan a felvi.hu-n.

Az élethosszig tartó tanulás az Y-generáció sikerének kulcsa

Az Y-generáció számára a minőségi idő, a presztízs, az azonnali siker, a közösségi élmény és a karizmatikus vezető egyaránt fontos munkahelyi motiváció. A Magyarországon több mint kétmillió fiatalt számláló korosztály a bérigényt nem a piaci átlagbérek, hanem a számukra ideális életszínvonal szerint határozza meg. A már zajló negyedik ipari forradalom révén számos szakma és pozíció szűnhet meg a következő évtizedekben, a Budapesti Metropolitan Egyetem (METU) szakértője szerint emiatt hamarosan a megélhetés múlhat azon, hogy valaki képes-e akár 40 évesen visszaülni az iskolapadba.

Egyetemek a nemzetközi színtéren

A kinyíló világtól és a mobilitási lehetőségektől nem félni kell, hanem élni kell tudni velük – mondta Palkovics László oktatási államtitkár a Trendek és kihívások a felsőoktatás nemzetköziesítésében című konferencián. 

Quadro roadshow a kreativitásért!

Március 8-án, pénteken startolt el a XV. kerületben a „A kreativitás napja” – Tervezz, építs, játssz! Quadro edukációs roadshow, melynek során a XV. kerületben 2019 tavaszán 7 óvodában és 3 iskolában kerül megrendezésre az ingyenes kreativitásfejlesztő játékos program.

 

Múzeumok a pedagógusokért – országos projektbemutató körút pedagógusok részére

Pedagógusok számára kidolgozott, 21 állomásból álló „Múzeumok a pedagógusokért” címmel országos bemutatókörút vette kezdetét, melyen az érdeklődők ingyenesen vehetnek részt. A 2018. szeptember 10. és október 12. között zajló rendezvénysorozat a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ (MOKK) a „Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek” című EFOP-3.3.3.-VEKOP-16-2016-00001 azonosítószámú projekt „A mi múzeumunk” című múzeumi komponenséhez kapcsolódik.

 

A logikus, algoritmikus gondolkodás fejlesztésével sokat tehetünk gyermekünk jövőjéért

A jövő tudománya egy táborban, avagy gyere, csináljunk robotot, tanuljunk programozni, hozzunk létre saját vállalkozást!

 

 

Számtalan kutatás és felmérés igazolja, hogy a felnövekvő generációnak, gyermekeinknek a jövő munkaerőpiacán már nem a lexikális tudásra lesz legnagyobb szüksége, hanem sokkal inkább olyan készségekre, kompetenciákra, mint az infokommunikációs technológiai készségek, a magas fokú együttműködés, alkalmazkodókészség, az interperszonális kommunikáció, a kritikai gondolkodás, illetve a komplex rendszerekben való gondolkodás, problémamegoldás.

Középiskolás Képzés a JÉG szervezésében

Középiskolásnak lenni jó. Bár néha unalmas. Iskolába járni jó. Bár néha unalmas. Előfordult már, hogy többre vágytál? Zavar, hogy középiskolásként keveset néznek ki belőled? Szeretnéd már most ismerni a bankok, a pénzügy és a vállalkozások világát? Megismerni az önéletrajzírás és a próba-állásinterjú rejtelmeit?

Az út önmagunkhoz saját gátjaink feloldásán keresztül vezet

A napunk feladatok és megoldandó kihívások sorozatából áll. Rohanunk reggel, sietünk délután, és fáradtan esünk ágyba este. Törekszünk a legjobbat adni a munkában és a magánéletünkben egyaránt. Egy dolog szorul háttérbe sokszor: Önmagunk. Vajon hogyan találhatjuk meg az utat a saját céljainkhoz, milyen technikákat sajátítsunk el a kiegyensúlyozott élethez? Hazánk legszínvonalasabb női karrierrendezvényén ezekhez kapunk kapaszkodókat.

Nők a munkaerőpiacon: előítéletek vannak, de a változás elindult

A nők munkaerőpiacon betöltött szerepe továbbra is központi kérdés a foglalkoztatással és a karrierépítéssel kapcsolatban. A Jobline Női Karriernap szervezőcsapatának friss kutatása az aktuális helyzetet és a női munkavállalók tapasztalatait vette górcső alá. A felmérésben több mint 2200, különböző életkorú, foglalkozású és családi állapotú nő vett részt. 

Sportlélektani eszközökkel (elsősorban) a belső sikerekért

Mitől lesz igazán hatékony a mentális felkészülés? Mi a siker, a kudarc, és mindezek elviselésének titka? Hogyan küzdjünk meg a versengés okozta nyomással? Hogyan hozhatjuk ki magunkból a legjobbat? Hogyan motiváljuk saját magunkat? Szülők, nevelési szakemberek, edzők, vállalkozók és iskolakezdők, figyelem: itt egy remek sportlélektani képzés – nemcsak sportolóknak!

Terápia és érzelmi nevelés a mesék és az alkotás ösvényein

Egy képzés, mely a művészetterápia három területét, a képzőművészet alkotó erejét, a meséket, mint archetipikus szimbolikus fejlődéstörténeteket és a szépirodalmat hívja segítségül a személyiségfejlesztéshez. Ismerd meg, hogyan hasznosíthatod a képzőművészetet, a meséket és az irodalmi alkotásokat az érzelmi nevelés és oktatás folyamán!

Kibetűzni a lélek titkait – Grafológusképzés mindenkinek

A Lukács Oktatási Központ szeptemberben induló, négy féléves képzésén megmutatkoznak az ákombákomok mélységei, a gyöngybetűk titkai. A grafológia tudományán és a papírra vetett gondolatokon keresztül alaposabban megismerhetjük az emberi személyiség rejtélyeit, saját magunkat és a hozzánk közel állókat egyaránt.

Tinifőnök – pénzügyi tudatosság fejlesztése kamaszkorban

Mit, mire költenél, ha kapnál egy csomó pénzt? Hogyan osztanád be a családod havi „költségvetését”? Vajon boldogulnál vele? És az igaz, hogy a pénz nem boldogít? A Da Vinci TV Tinifőnök c. műsora segíthet ebben.

 

Tévhitek és érdekességek – az Egészségügyi Világnap margójára

Tényleg 7 év, amíg megemésztünk egy lenyelt rágót? Ha 5 másodpercen belül felvesszük és megesszük a leesett ételt, nem lesz semmi bajunk? Mennyi adat tárolására képes az agyunk? Az erek hány méter távolságra képesek kispriccelni a vért? Milyen gyorsasággal képes kiáramlani a levegő a tüdőből? Ilyen és ehhez hasonló kérdéseknek járunk utána az április 7-i Egészségügyi Világnap alkalmából a cikkben és a Da Vinci TV csatornán.

 

A varázslatos Houdini – titkok és érdekességek a bűvészetről

Gondolkodtatok már azon, hogy működnek a bűvészmutatványok? A leghíresebb szabadulóművészeti produkciókhoz mennyi merészség és kockázat szükséges? Ki és hogyan képes illuzionista produkciók bemutatására? Valljuk be, a trükkök, az érdekességek, a csodák, a megmagyarázhatatlannak tűnő történések mindannyiunkat vonzanak és szeretnénk sokszor a kulisszák mögé látni. Ahhoz, hogy ezt a világot közelebbről szemlélhessük és néhány trükk, titok felfedésre kerülhessen, nem mást, mint a földkerekség egyik legnagyobb szabadulóművészét és illuzionistáját, Harry Houdinit és az ő varázslatos életét hívjuk segítségül.

Keresés

Hírlevél feliratkozás
Október 2020
H K Sz Cs P Szo V
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1