Európai uniós H2020 pályázati siker az Eszterházy Károly Főiskolán

A WINETWORK projekt célja egy tematikus hálózat kialakítása a szőlőültetvényeket és a bortermelést fenyegető két jelentős betegség: a szőlő tőkepusztulása (GTD) és a szőlő aranyszínű sárgaság fitoplazma (Flavescence dorée) elleni küzdelem terén. A projekt magyarországi konzorciumi partnere a széles körű oktatási és kutatási tevékenységet végző, két és fél évszázados múltra visszatekintő egri Eszterházy Károly Főiskola. A projekt megvalósításában az intézmény részeként 2006 óta működő kutatóintézet, az Élelmiszertudományi és Borászati Tudásközpont vesz részt.

 

 

 

 

A WINETWORK projekt a Francia Szőlészeti és Borászati Intézet (IFV) kezdeményezésével 2015 áprilisában indult (a projekt időtartama 30 hónap) azzal a céllal, hogy kifejlesszen egy tematikus hálózatot az innovatív tudástranszfer és információcsere biztosítására a fent említett két jelentős szőlőbetegséget érintően. A projektben részt vevő 11 partner Európa hét országát (Franciaország, Spanyolország, Olaszország, Portugália, Németország, Horvátország és Magyarország), a kontinens bortermelő vidékeinek csaknem egészét képviseli. A projekt két fő témája a szőlő tőkepusztulása (GTD) és a szőlő aranyszínű sárgaság fitoplazma (FD). A betegségekre irányuló kiemelt figyelmet indokolja egyrészt a GTD elmúlt években tapasztalt újbóli nagyarányú térnyerése, másrészt a két betegség komoly gazdasági károkat okoz, illetve okozhat a szőlőültetvényekben. Tanulmányozásuk és megismerésük, valamint a velük szembeni, helyi adottságokra szabott megoldások kutatása elsődleges fontosságú a szőlőtermesztők számára.

 

A WINETWORK projekt, korábbi európai projektek alapján kifejlesztett és tesztelt innovációorientált, újszerű módszertanon alapszik, mely a kutatás és a gyakorlat közötti szakadékot hivatott áthidalni. Ez a módszertan három kulcsfontosságú elemen alapszik: az ügyvivő szakértőn (FA), a technikai munkacsoportokon (TWG) és az európai tudományos kutatócsoportokon (SWG). Az ügyvivő szakértő egy új szakértői profil, melynek feladata a kutatás és a gyakorlat, illetve a szakemberek és a szőlőtermesztők összekapcsolása. 10 ügyvivő szakértő (FA) vesz részt a projektben, minden európai borvidékről egy (Elzász, Délnyugat-Franciaország, Douro, Rioja, Galícia, Isztria, Rajna-vidék–Pfalz, Piemont, Veneto Fruili és Eger). A projekt során az ügyvivő szakértő összegyűjti a szükséges információkat az általa képviselt borvidékről, felkutatja a szőlőtermesztők körében a GTD és a FD ellen alkalmazott módszereket, továbbá közreműködik a mindenki számára hozzáférhető, személyre szabott tudásanyagok összeállításában.

 

 

 

Fotó: www.glassofbubbly.com

 

 

Az ügyvivő szakértő az, aki összehívja a technikai munkacsoportot (TWG), mely szakértőkből, tanácsadókból és szőlőtermesztőkből épül fel. A technikai munkacsoportok fő feladata, hogy teljes körű rálátást biztosítsanak a régiók jellegzetességeire. Döntő szerepük van a promóciós és disszeminációs tevékenységekben, ugyanis a TWG minden tagja közvetlen kapcsolatban áll a borászati ágazat helyi szereplőivel. A tagok gyűjtik be a jó gyakorlatokat és a szabadföldi tapasztalatokat, továbbá közreműködnek a végfelhasználók számára készítendő szakmai anyagok elkészítésében.

 

Az ügyvivő szakértők munkáját ugyanakkor a tudományos kutatócsoportok (SWG) is segítik, az egész európai kontinensről segítségül hívott kutatókkal. Céljuk, hogy mindenki számára érthető és hozzáférhető ismeretanyagot dolgozzanak ki a szőlő tőkepusztulásáról (GTD) és a szőlő aranyszínű sárgaság fitoplazmáról (FD).

 

A módszer sikere a bortermelőkkel, kutatókkal és a szektor egyéb résztvevőivel megteremtendő közvetlen kapcsolatban rejlik, amelyet az ügyvivő szakértő biztosít. A WINETWORK projekt regionális és egyben európai szintű együttműködésen alapszik. Harminc hónap közös munkájának köszönhetően intenzívebbé válhat a kutatók és a gyakorlati szakemberek közötti információcsere, létrejöhet egy könnyen hozzáférhető, elméleti és gyakorlati ismereteket egyesítő tudásbázis, megvalósulhat az európai borvidékek közti fokozottabb kommunikáció az innovációs igényekről, továbbá új innovatív technikák és kutatási tervek kerülhetnek kidolgozásra. A projektnek tudományos, gyakorlati és gazdasági utóhatása is lesz egész Európára nézve.

 

 

 

A WINETWORK projekt magyarországi konzorciumi partnere a széles körű oktatási és kutatási tevékenységet végző, két és fél évszázados múltra visszatekintő egri Eszterházy Károly Főiskola. A projekt megvalósításában az intézmény részeként 2006 óta működő kutatóintézet, az Élelmiszertudományi és Borászati Tudásközpont vesz részt. A Tudásközpont fő kutatási irányvonalát az élelmiszertudományhoz és a szőlészeti és borászati kutatásokhoz kapcsolódó tudományok különböző területei jelentik. A kutatóintézet ennek megfelelően a kiváló minőségű borok előállításához és a fenntartható szőlőtermesztéshez elengedhetetlen tudományos hátteret hivatott biztosítani. A kutatóközpont tevékenységének kiemelt fontosságú területét jelenti a szőlő növényvédelme, azon belül a szőlőkórokozók, mint a szürke és nemes rothadás, a szőlő lisztharmat, a fekete rothadás és a szőlő tőkebetegségek vizsgálata. További kapcsolódó kutatásokként jelennek meg a szőlő és a bor pozitív élettani hatású vegyületeinek vizsgálatai, valamint az eredetvédelmi és termőhely-kutatások is kiemelt szerepet kapnak az kutatóközpont által végzett vizsgálatok széles skáláján. A Tudásközpont kiterjedt hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerrel rendelkezik, számos piaci és akadémiai partnerrel áll együttműködésben, melynek köszönhetően széles körű tudástranszfer tevékenységbe történő bekapcsolódásra, továbbá valós igényeken alapuló kutatási tervek kidolgozására és megvalósítására van lehetősége.

 

További információ a www.winetwork.eu címen és a Tudásközpont oldalán: http://ret.uni-eger.hu kapható.

 

A projekt az Európai Unió Horizon 2020 kutatási és innovációs keretprogramjának finanszírozásában, a 652601 számú támogatói szerződés keretein belül valósul meg.

 

 

Indul az üzemmérnök informatikus (bprof) képzés

Informatikus képzés újragondolva - kevesebb elmélet - több gyakorlat

 

2018. szeptemberében új képzés indul két egyetemen is. Az üzemmérnök informatikus (BProf) szakon az alapjaitól gondolták újra az informatikus képzést. Három év alatt gyakorlatias és piacképes tudásra tehetsz szert, és kiváló esélyekkel helyezkedhetsz el kiemelkedő fizetés mellett. Az új szakra január 30-tól február 15-ig lehet jelentkezni, kizárólag elektronikusan a felvi.hu-n.

Az élethosszig tartó tanulás az Y-generáció sikerének kulcsa

Az Y-generáció számára a minőségi idő, a presztízs, az azonnali siker, a közösségi élmény és a karizmatikus vezető egyaránt fontos munkahelyi motiváció. A Magyarországon több mint kétmillió fiatalt számláló korosztály a bérigényt nem a piaci átlagbérek, hanem a számukra ideális életszínvonal szerint határozza meg. A már zajló negyedik ipari forradalom révén számos szakma és pozíció szűnhet meg a következő évtizedekben, a Budapesti Metropolitan Egyetem (METU) szakértője szerint emiatt hamarosan a megélhetés múlhat azon, hogy valaki képes-e akár 40 évesen visszaülni az iskolapadba.

Egyetemek a nemzetközi színtéren

A kinyíló világtól és a mobilitási lehetőségektől nem félni kell, hanem élni kell tudni velük – mondta Palkovics László oktatási államtitkár a Trendek és kihívások a felsőoktatás nemzetköziesítésében című konferencián. 

Quadro roadshow a kreativitásért!

Március 8-án, pénteken startolt el a XV. kerületben a „A kreativitás napja” – Tervezz, építs, játssz! Quadro edukációs roadshow, melynek során a XV. kerületben 2019 tavaszán 7 óvodában és 3 iskolában kerül megrendezésre az ingyenes kreativitásfejlesztő játékos program.

 

Múzeumok a pedagógusokért – országos projektbemutató körút pedagógusok részére

Pedagógusok számára kidolgozott, 21 állomásból álló „Múzeumok a pedagógusokért” címmel országos bemutatókörút vette kezdetét, melyen az érdeklődők ingyenesen vehetnek részt. A 2018. szeptember 10. és október 12. között zajló rendezvénysorozat a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ (MOKK) a „Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek” című EFOP-3.3.3.-VEKOP-16-2016-00001 azonosítószámú projekt „A mi múzeumunk” című múzeumi komponenséhez kapcsolódik.

 

A logikus, algoritmikus gondolkodás fejlesztésével sokat tehetünk gyermekünk jövőjéért

A jövő tudománya egy táborban, avagy gyere, csináljunk robotot, tanuljunk programozni, hozzunk létre saját vállalkozást!

 

 

Számtalan kutatás és felmérés igazolja, hogy a felnövekvő generációnak, gyermekeinknek a jövő munkaerőpiacán már nem a lexikális tudásra lesz legnagyobb szüksége, hanem sokkal inkább olyan készségekre, kompetenciákra, mint az infokommunikációs technológiai készségek, a magas fokú együttműködés, alkalmazkodókészség, az interperszonális kommunikáció, a kritikai gondolkodás, illetve a komplex rendszerekben való gondolkodás, problémamegoldás.

Középiskolás Képzés a JÉG szervezésében

Középiskolásnak lenni jó. Bár néha unalmas. Iskolába járni jó. Bár néha unalmas. Előfordult már, hogy többre vágytál? Zavar, hogy középiskolásként keveset néznek ki belőled? Szeretnéd már most ismerni a bankok, a pénzügy és a vállalkozások világát? Megismerni az önéletrajzírás és a próba-állásinterjú rejtelmeit?

Az út önmagunkhoz saját gátjaink feloldásán keresztül vezet

A napunk feladatok és megoldandó kihívások sorozatából áll. Rohanunk reggel, sietünk délután, és fáradtan esünk ágyba este. Törekszünk a legjobbat adni a munkában és a magánéletünkben egyaránt. Egy dolog szorul háttérbe sokszor: Önmagunk. Vajon hogyan találhatjuk meg az utat a saját céljainkhoz, milyen technikákat sajátítsunk el a kiegyensúlyozott élethez? Hazánk legszínvonalasabb női karrierrendezvényén ezekhez kapunk kapaszkodókat.

Nők a munkaerőpiacon: előítéletek vannak, de a változás elindult

A nők munkaerőpiacon betöltött szerepe továbbra is központi kérdés a foglalkoztatással és a karrierépítéssel kapcsolatban. A Jobline Női Karriernap szervezőcsapatának friss kutatása az aktuális helyzetet és a női munkavállalók tapasztalatait vette górcső alá. A felmérésben több mint 2200, különböző életkorú, foglalkozású és családi állapotú nő vett részt. 

Sportlélektani eszközökkel (elsősorban) a belső sikerekért

Mitől lesz igazán hatékony a mentális felkészülés? Mi a siker, a kudarc, és mindezek elviselésének titka? Hogyan küzdjünk meg a versengés okozta nyomással? Hogyan hozhatjuk ki magunkból a legjobbat? Hogyan motiváljuk saját magunkat? Szülők, nevelési szakemberek, edzők, vállalkozók és iskolakezdők, figyelem: itt egy remek sportlélektani képzés – nemcsak sportolóknak!

Terápia és érzelmi nevelés a mesék és az alkotás ösvényein

Egy képzés, mely a művészetterápia három területét, a képzőművészet alkotó erejét, a meséket, mint archetipikus szimbolikus fejlődéstörténeteket és a szépirodalmat hívja segítségül a személyiségfejlesztéshez. Ismerd meg, hogyan hasznosíthatod a képzőművészetet, a meséket és az irodalmi alkotásokat az érzelmi nevelés és oktatás folyamán!

Kibetűzni a lélek titkait – Grafológusképzés mindenkinek

A Lukács Oktatási Központ szeptemberben induló, négy féléves képzésén megmutatkoznak az ákombákomok mélységei, a gyöngybetűk titkai. A grafológia tudományán és a papírra vetett gondolatokon keresztül alaposabban megismerhetjük az emberi személyiség rejtélyeit, saját magunkat és a hozzánk közel állókat egyaránt.

Tinifőnök – pénzügyi tudatosság fejlesztése kamaszkorban

Mit, mire költenél, ha kapnál egy csomó pénzt? Hogyan osztanád be a családod havi „költségvetését”? Vajon boldogulnál vele? És az igaz, hogy a pénz nem boldogít? A Da Vinci TV Tinifőnök c. műsora segíthet ebben.

 

Tévhitek és érdekességek – az Egészségügyi Világnap margójára

Tényleg 7 év, amíg megemésztünk egy lenyelt rágót? Ha 5 másodpercen belül felvesszük és megesszük a leesett ételt, nem lesz semmi bajunk? Mennyi adat tárolására képes az agyunk? Az erek hány méter távolságra képesek kispriccelni a vért? Milyen gyorsasággal képes kiáramlani a levegő a tüdőből? Ilyen és ehhez hasonló kérdéseknek járunk utána az április 7-i Egészségügyi Világnap alkalmából a cikkben és a Da Vinci TV csatornán.

 

A varázslatos Houdini – titkok és érdekességek a bűvészetről

Gondolkodtatok már azon, hogy működnek a bűvészmutatványok? A leghíresebb szabadulóművészeti produkciókhoz mennyi merészség és kockázat szükséges? Ki és hogyan képes illuzionista produkciók bemutatására? Valljuk be, a trükkök, az érdekességek, a csodák, a megmagyarázhatatlannak tűnő történések mindannyiunkat vonzanak és szeretnénk sokszor a kulisszák mögé látni. Ahhoz, hogy ezt a világot közelebbről szemlélhessük és néhány trükk, titok felfedésre kerülhessen, nem mást, mint a földkerekség egyik legnagyobb szabadulóművészét és illuzionistáját, Harry Houdinit és az ő varázslatos életét hívjuk segítségül.

Keresés

Hírlevél feliratkozás
Október 2020
H K Sz Cs P Szo V
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1