Új duális képzéseket indít a SZIE

A Szent István Egyetem Élelmiszertudományi Kara duális képzéseket indít a 2016/2017. tanévtől nyolc vállalattal közösen. Az együttműködési megállapodásokat ünnepélyes keretek között február 23-án írták alá. Az esemény a felsőoktatás és a magánszféra együttműködése szempontjából igazi mérföldkő, hiszen az egyetem mellett a partnervállalatok is aktívan részt vesznek a hallgatók gyakorlatorientált képzésében, elősegítve ezzel a fiatalok szakmában történő sikeresebb elhelyezkedését.  

 

 

 

 

A duális képzés célja, hogy elméleti tudással és gyakorlati tapasztalatokkal felvértezve hagyják el a hallgatók az egyetem padjait. A Szent István Egyetem (SZIE) a felsőoktatási képzéseit a munkaerő-piaci igényeknek megfelelően tudja alakítani – beépítve az oktatásba a gyakorlati tapasztalatokat, a partnervállalatok visszajelzéseit.

 

A rendezvényen dr. Palkovics László oktatási államtitkár is jelen volt. Köszöntőjében kiemelte, a duális képzési megállapodásokat ezúttal azon az egyetemen írják alá, amely az elmúlt időszakban a Budai Campus csatlakozásával átalakult. A Szent István Egyetem új struktúrájában lényegesen nagyobb mértékben ki tudja elégíteni a magyar mezőgazdaság és élelmiszeripar szakember és kutatási igényeit.

 

Dr. Tőzsér János, a Szent István Egyetem rektora hangsúlyozta, hogy az intézményben évről évre folyamatosan bővülnek a duális képzési lehetőségek, hiszen a szakember-utánpótlást elsősorban a munkaerőpiac és az egyetem képzési kínálata közötti összhang megteremtésével lehet biztosítani. A SZIE kiemelt feladatának tekinti a tudomány haladásának elősegítését, a legújabb információs technológiák alkalmazását, a vállalati követelmények változásához igazodó képzési tartalmak folyamatos fejlesztését, valamint azt, hogy a hallgatók azonnal hasznosítható, gyakorlati tudással lépjenek ki az egyetem falai közül. A duális képzés pedig kiváló képzési alapot és hátteret jelent ahhoz, hogy a SZIE-n végzett hallgatók a családi vállalkozásoktól kezdve a közintézményeken keresztül multinacionális vállalatokig számos munkahelyen tudják kamatoztatni a megszerzett tudást és gyakorlati tapasztalatot.

 

Az Élelmiszertudományi Kar új duális képzéseinek keretében 24 fő élelmiszermérnök alapszakos hallgató kezdi meg szakmai gyakorlatát a partnerszervezeteknél. A duális képzésben együttműködő vállalatok: Bonduelle Central Europe Kft., Caprivous Kft., Coop-Star Zrt., Gyermelyi Élelmiszeripari Zrt., Penny Market Kft., SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft., Szerencsi Bonbon Kft., Univer Product Zrt.

 

 

A cél: versenyképes élelmiszermérnök diploma

 

Az aláírt duális képzési megállapodásokkal olyan együttműködési felületek nyílnak meg, melyeknek egyik legfontosabb célja a versenyképes élelmiszermérnök diploma támogatása. Olyan szakemberek képzése, akik komplex, élelmiszermérnöki és kereskedelmi ismereteik birtokában képessé válnak a teljes élelmiszer-termékpálya gyártási és értékesítési folyamatainak szervezésére és irányítására. Az új duális partnerek olyan meghatározó, piacvezető hazai és nemzetközi vállalatok, amelyek elkötelezetten támogatják a hazai élelmiszermérnök és agrárszakember képzést.

 

Számos országban, mindenek előtt a német nyelvterületen már sikeresen működő képzési modell alkalmazásával minden szereplő jól jár. A diákok számára nemcsak a munkájukért járó fizetés, hanem a gyakorlati élet és a későbbi elhelyezkedés is motivációt jelenthet. A duális képzés ugyanakkor nem jelent röghöz kötést: a képzési idő lejártával mind a hallgató, mind a vállalat szabadon dönt arról, folytatják-e a közös munkát. Ha mindkét fél elégedett, a duális képzési szerződést munkaszerződés váltja fel, megtakarítva a munkahely-, illetve a munkaerő-keresés költségét és bizonytalanságát.

 

A Szent István Egyetem Élelmiszertudományi Karán a duális képzésre jelentkező hallgatók közül a partnervállalatok előreláthatólag 2016 nyarán választják ki azokat, akikkel hallgatói munkaszerződést kívánnak kötni. Az előzetes egyeztetések és igények alapján várhatóan a Szent István Egyetem Budai Campusán a következő években tovább emelkedik mind a vállalati partnerek, mind a duális képzésben részt vevő hallgatók száma.

 

 

A duális képzésről a SZIE-n

 

Az együttműködő vállalatok saját felvételi eljárás keretében választják ki a hallgatókat, akikkel munkaszerződést kötnek, és a képzési programnak megfelelő munkát biztosítják a számukra. A duális képzési formájú szakokra történő jelentkezés a felvételi eljárásban két, egymással párhuzamos szakaszból áll: az állami, általános felvételi eljárásból (mely semmiben nem különbözik a nem duális szakokra való jelentkezéstől) és egy vállalati felvételi szakaszból.

 

Az Élelmiszertudományi Kar partnervállalatai a képzési programot az egyetemmel egyeztetve, az alapképzés tananyagához illeszkedve alakítják ki. A cégek munkatársai, szakemberei minden olyan ismeretet átadhatnak, minden olyan készséget kialakíthatnak, amelyek előnyt jelenthetnek a frissdiplomás hallgatóknál. A hallgatók teljesítményét, előrehaladását a vállalat a képzési programjában a saját szempontjai és módszerei alapján értékelheti.

 

A Szent István Egyetemen a duális képzés évente 48 hét. Ebből a hallgatók a normál nappali képzés hallgatóival együtt 13 hetes szorgalmi időszakban az egyetemen tanulnak, egy naptári évben két szorgalmi időszak van, ezért összesen 26 hetes az egyetemen eltöltött tanulmányi idő. A képzés keretében a hallgatók az előírtnál hosszabb szakmai gyakorlaton vesznek részt a vállalatoknál, ez évente 22 hetet jelent. A vizsgaidőszakok kétszer hat hete alatt, valamint nyáron a vállalkozásoknál dolgoznak a hallgatók, illetve a hetedik féléves kötelező szakmai gyakorlatukat is ezeknél a partnercégeknél végzik majd. A képzés idejére a hallgatók munkadíjban részesülnek.

Indul az üzemmérnök informatikus (bprof) képzés

Informatikus képzés újragondolva - kevesebb elmélet - több gyakorlat

 

2018. szeptemberében új képzés indul két egyetemen is. Az üzemmérnök informatikus (BProf) szakon az alapjaitól gondolták újra az informatikus képzést. Három év alatt gyakorlatias és piacképes tudásra tehetsz szert, és kiváló esélyekkel helyezkedhetsz el kiemelkedő fizetés mellett. Az új szakra január 30-tól február 15-ig lehet jelentkezni, kizárólag elektronikusan a felvi.hu-n.

Az élethosszig tartó tanulás az Y-generáció sikerének kulcsa

Az Y-generáció számára a minőségi idő, a presztízs, az azonnali siker, a közösségi élmény és a karizmatikus vezető egyaránt fontos munkahelyi motiváció. A Magyarországon több mint kétmillió fiatalt számláló korosztály a bérigényt nem a piaci átlagbérek, hanem a számukra ideális életszínvonal szerint határozza meg. A már zajló negyedik ipari forradalom révén számos szakma és pozíció szűnhet meg a következő évtizedekben, a Budapesti Metropolitan Egyetem (METU) szakértője szerint emiatt hamarosan a megélhetés múlhat azon, hogy valaki képes-e akár 40 évesen visszaülni az iskolapadba.

Egyetemek a nemzetközi színtéren

A kinyíló világtól és a mobilitási lehetőségektől nem félni kell, hanem élni kell tudni velük – mondta Palkovics László oktatási államtitkár a Trendek és kihívások a felsőoktatás nemzetköziesítésében című konferencián. 

Quadro roadshow a kreativitásért!

Március 8-án, pénteken startolt el a XV. kerületben a „A kreativitás napja” – Tervezz, építs, játssz! Quadro edukációs roadshow, melynek során a XV. kerületben 2019 tavaszán 7 óvodában és 3 iskolában kerül megrendezésre az ingyenes kreativitásfejlesztő játékos program.

 

Múzeumok a pedagógusokért – országos projektbemutató körút pedagógusok részére

Pedagógusok számára kidolgozott, 21 állomásból álló „Múzeumok a pedagógusokért” címmel országos bemutatókörút vette kezdetét, melyen az érdeklődők ingyenesen vehetnek részt. A 2018. szeptember 10. és október 12. között zajló rendezvénysorozat a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ (MOKK) a „Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek” című EFOP-3.3.3.-VEKOP-16-2016-00001 azonosítószámú projekt „A mi múzeumunk” című múzeumi komponenséhez kapcsolódik.

 

A logikus, algoritmikus gondolkodás fejlesztésével sokat tehetünk gyermekünk jövőjéért

A jövő tudománya egy táborban, avagy gyere, csináljunk robotot, tanuljunk programozni, hozzunk létre saját vállalkozást!

 

 

Számtalan kutatás és felmérés igazolja, hogy a felnövekvő generációnak, gyermekeinknek a jövő munkaerőpiacán már nem a lexikális tudásra lesz legnagyobb szüksége, hanem sokkal inkább olyan készségekre, kompetenciákra, mint az infokommunikációs technológiai készségek, a magas fokú együttműködés, alkalmazkodókészség, az interperszonális kommunikáció, a kritikai gondolkodás, illetve a komplex rendszerekben való gondolkodás, problémamegoldás.

Középiskolás Képzés a JÉG szervezésében

Középiskolásnak lenni jó. Bár néha unalmas. Iskolába járni jó. Bár néha unalmas. Előfordult már, hogy többre vágytál? Zavar, hogy középiskolásként keveset néznek ki belőled? Szeretnéd már most ismerni a bankok, a pénzügy és a vállalkozások világát? Megismerni az önéletrajzírás és a próba-állásinterjú rejtelmeit?

Az út önmagunkhoz saját gátjaink feloldásán keresztül vezet

A napunk feladatok és megoldandó kihívások sorozatából áll. Rohanunk reggel, sietünk délután, és fáradtan esünk ágyba este. Törekszünk a legjobbat adni a munkában és a magánéletünkben egyaránt. Egy dolog szorul háttérbe sokszor: Önmagunk. Vajon hogyan találhatjuk meg az utat a saját céljainkhoz, milyen technikákat sajátítsunk el a kiegyensúlyozott élethez? Hazánk legszínvonalasabb női karrierrendezvényén ezekhez kapunk kapaszkodókat.

Nők a munkaerőpiacon: előítéletek vannak, de a változás elindult

A nők munkaerőpiacon betöltött szerepe továbbra is központi kérdés a foglalkoztatással és a karrierépítéssel kapcsolatban. A Jobline Női Karriernap szervezőcsapatának friss kutatása az aktuális helyzetet és a női munkavállalók tapasztalatait vette górcső alá. A felmérésben több mint 2200, különböző életkorú, foglalkozású és családi állapotú nő vett részt. 

Sportlélektani eszközökkel (elsősorban) a belső sikerekért

Mitől lesz igazán hatékony a mentális felkészülés? Mi a siker, a kudarc, és mindezek elviselésének titka? Hogyan küzdjünk meg a versengés okozta nyomással? Hogyan hozhatjuk ki magunkból a legjobbat? Hogyan motiváljuk saját magunkat? Szülők, nevelési szakemberek, edzők, vállalkozók és iskolakezdők, figyelem: itt egy remek sportlélektani képzés – nemcsak sportolóknak!

Terápia és érzelmi nevelés a mesék és az alkotás ösvényein

Egy képzés, mely a művészetterápia három területét, a képzőművészet alkotó erejét, a meséket, mint archetipikus szimbolikus fejlődéstörténeteket és a szépirodalmat hívja segítségül a személyiségfejlesztéshez. Ismerd meg, hogyan hasznosíthatod a képzőművészetet, a meséket és az irodalmi alkotásokat az érzelmi nevelés és oktatás folyamán!

Kibetűzni a lélek titkait – Grafológusképzés mindenkinek

A Lukács Oktatási Központ szeptemberben induló, négy féléves képzésén megmutatkoznak az ákombákomok mélységei, a gyöngybetűk titkai. A grafológia tudományán és a papírra vetett gondolatokon keresztül alaposabban megismerhetjük az emberi személyiség rejtélyeit, saját magunkat és a hozzánk közel állókat egyaránt.

Tinifőnök – pénzügyi tudatosság fejlesztése kamaszkorban

Mit, mire költenél, ha kapnál egy csomó pénzt? Hogyan osztanád be a családod havi „költségvetését”? Vajon boldogulnál vele? És az igaz, hogy a pénz nem boldogít? A Da Vinci TV Tinifőnök c. műsora segíthet ebben.

 

Tévhitek és érdekességek – az Egészségügyi Világnap margójára

Tényleg 7 év, amíg megemésztünk egy lenyelt rágót? Ha 5 másodpercen belül felvesszük és megesszük a leesett ételt, nem lesz semmi bajunk? Mennyi adat tárolására képes az agyunk? Az erek hány méter távolságra képesek kispriccelni a vért? Milyen gyorsasággal képes kiáramlani a levegő a tüdőből? Ilyen és ehhez hasonló kérdéseknek járunk utána az április 7-i Egészségügyi Világnap alkalmából a cikkben és a Da Vinci TV csatornán.

 

A varázslatos Houdini – titkok és érdekességek a bűvészetről

Gondolkodtatok már azon, hogy működnek a bűvészmutatványok? A leghíresebb szabadulóművészeti produkciókhoz mennyi merészség és kockázat szükséges? Ki és hogyan képes illuzionista produkciók bemutatására? Valljuk be, a trükkök, az érdekességek, a csodák, a megmagyarázhatatlannak tűnő történések mindannyiunkat vonzanak és szeretnénk sokszor a kulisszák mögé látni. Ahhoz, hogy ezt a világot közelebbről szemlélhessük és néhány trükk, titok felfedésre kerülhessen, nem mást, mint a földkerekség egyik legnagyobb szabadulóművészét és illuzionistáját, Harry Houdinit és az ő varázslatos életét hívjuk segítségül.

Keresés

Hírlevél feliratkozás
Október 2020
H K Sz Cs P Szo V
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1