2020. szeptember 20., vasárnap

Hírlevél feliratkozásA hírlevélről leiratkozni a
leiratkozas@edupress.hu
címre küldött e-mail-lel lehet.


Edupress on Facebook

Edupress Hírek

Az Andrássy Egyetem még nem tervezi a "nemzetközi jellegű" cím kérelmét
2011-07-15 12:41:00 - Budapest - [EU-inform - Felsőoktatás - Közélet - Külföld]

Két évvel ezelőtt fogadta el az Országgyűlés azt a törvényjavaslatot, amely a nemzetközi jellegű felsőoktatási intézményrendszer magyarországi meghonosítását szolgálta. A 2009. július 18-án hatályba lépő törvény elsődleges célja az Andrássy Egyetem és a Közép-európai Egyetem (KEE) jogi helyzetének tisztázása volt, hiszen a 2001. évi törvény, amely állami egyetemként ismerte el a két intézményt, 2010. december 31-én hatályát vesztette. A KEE 2010. január 20-án, az International Business School (IBS) pedig 2010. július 6-án kapta meg az említett minősítést, az Andrássy Egyetem azonban továbbra sem kérelmezi a nemzetközi jellegről való elismerést.

A "nemzetközi jellegű" címet azok az oktatási intézmények kaphatják meg, amelyeknek fenntartója magyarországi alapítvány, közalapítvány vagy gazdálkodó szervezet, tehát állami intézmény számára nem adható ilyen minősítés. A feltételek között szerepel, hogy az intézmény által indított szakok többségén a képzés idegen nyelven folyjon, valamint az állami elismeréséről szóló törvény hatálybalépését követően legalább három éve folyamatosan működjön. Emellett feltétel, hogy az intézmény fenntartója egyetértsen a nemzetközi jellegű státusszal oly módon, hogy a felsőoktatási intézményt az alapító okiratában nemzetközi jellegű felsőoktatási intézményként határozza meg. A kritériumok között található továbbá, hogy az egyetem külföldi felsőoktatási intézménnyel kötött megállapodás alapján az Európai Gazdasági Térségbe (EGT), illetve a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezetbe (OECD) tartozó államban hitelesített, vagy az adott állam felsőoktatási rendszerébe tartozónak elismert, legalább két külföldi képzést folytasson. Az idegen nyelvű képzést folytató vagy kéttannyelvű egyetemek működését a törvénymódosítás előtt külön törvény szabályozta, a "nemzetközi jellegű" intézmény minősítéssel - a többi egyetemhez hasonlóan - a felsőoktatási törvény alapján működhetnek tovább.
"Kedvező a szabályozásban, hogy tekintettel van a nemzetközi oktatókarra, ezért például az OECD-tagállamban szerzett tudományos fokozat a foglalkoztatási feltétel szempontjából egyenértékű a magyarral. Emellett valamely OECD-tagállamban regisztrált programot az OECD államban működő egyetemmel kötött megállapodás alapján egyszerűbb eljárás útján lehet nyilvántartásba venni" - ismertette Bárd Károly, a KEE magyar és európai uniós ügyekért felelős rektorhelyettese, miért is volt előnyös számukra az átminősítés. Emellett a törvény alapján a rektorrá választás kritériumai sem olyan szigorúak, mint a többi egyetemnél: míg utóbbiak esetében egyetemi tanári kinevezés szükséges, addig a nemzetközi jellegű intézmények vezetői posztjára az is pályázhat, aki az EGT vagy az OECD valamely tagállamában hároméves munkatapasztalattal rendelkezik. "A cím elnyerése presztízs szempontból is előnyös, hiszen vitathatatlan, hogy a nemzetközi légkör, a több, külföldi akkreditációval is elismert képzések vonzó képzési kínálatot jelentenek itthon és külföldön egyaránt" - mondta Door Rita, az IBS főtitkára. Majd hozzátette: az adminisztratív szempontok sem elhanyagolhatóak: korábban ugyanis nem volt egyszerű megoldani a kizárólag külföldi akkreditációval rendelkező képzéseken résztvevőknek a központi nyilvántartásban való szerepeltetését (FIR), pedig ez egyebek mellett a hallgatók egészségbiztosítása szempontjából elengedhetetlen.
Az intézményben folyó legalább két külföldi képzés nélkül nem kapható meg a nemzetközi jellegű intézmény minősítés: "Külföldi képzésnek az a képzés számít, amely egy másik- jelen esetben EGT vagy az OECD- ország oktatási rendszerébe tartozó szak, az adott országban érvényes hivatalos külföldi elnevezéssel" - ismertette a kritériumot dr. Fekete Zsolt, az Oktatási Hivatal Felsőoktatási Engedélyezési és Nyilvántartási Osztályának vezetője.
A KEE külföldi partner intézménye a majdnem azonos nevű Central European University, New York. "A KEE a CEU mint amerikai egyesült államokbeli egyetem által nyújtott, és már az Amerikai Egyesült Államokban akkreditált képzéseket nyújtja" - foglalta össze Bárd Károly a partneri kapcsolat lényegét. Door Rita elmondása szerint az IBS falai között az Oxford Brookes Universityvel való együttműködés miatt öt alap- és négy mesterszintű képzésben vehetnek részt a hallgatók. Az oktatás nyelve az angol, egy BA képzés, a gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak pedig magyar nyelven is elérhető. Az intézmény több mint húsz éve áll partneri kapcsolatban az egyesült királyságbeli egyetemmel. Az együttműködés révén az IBS képzésein a hallgatók az angliai intézmény oklevelét szerzik meg.
A külföldi képzés hiánya az egyik oka, hogy az Andrássy Egyetem nem kérelmezi a nemzetközi jelleget igazoló címet. Ahogy Kamp Ágnes, a rektori hivatal vezetője elmondta, az Andrássy Egyetem a magyar állam által elismert, nem állami intézmény, mely Magyarország, Németország, Baden-Württemberg, Bajorország és Ausztria közös projektjeként jött létre 2001-ben. Az egyetem az említett államoknak és azok egyetemeinek partnerségében működik, és számos hazai és külföldi intézménnyel kötött együttműködési megállapodást fennállása óta. Az intézmény tehát rendelkezik külföldi kapcsolattal, a szükséges legalább két külföldi képzés kritériumát ezzel azonban nem teljesíti. Kamp Ágnes úgy véli, mivel alapítását, jelenlegi működését, valamint oktatói és hallgatói összetételét tekintve az Andrássy Egyetem nemzetközi jelleggel bír, az egyetem nem zárkózik el attól, hogy a jövőben jogilag is nemzetközi jellegű intézményként működjön tovább. Azonban nemcsak a külföldi képzések hiánya okozza, hogy az intézmény még nem tervezi a nemzetközi jelleg kérelmét: "Az Andrássy Egyetem működésében nem hozna jelentős előrelépést a nemzetközi jellegű intézmény kategóriájának jelenlegi szabályozása, hiszen az egyetem alapítását, finanszírozását, jelenlegi működését valamint oktatói és hallgatói összetételét tekintve már most is nemzetközi jelleggel bír" - ismerteti a másik indokot a rektori hivatal vezetője.
(www.edupress.hu)

| Impresszum | Jognyilatkozat | powered by PSP Hungária © 2008 | | Google PageRank |